Cultureel adviesorgaan

Het Cultureel Adviesorgaan geeft advies in verband met het gemeentelijke cultuurbeleid en het culturele veld.

Dit kan gaan van advies over reglementen tot het adviseren van bijvoorbeeld straatnamen aan het gemeentebestuur.

Het Cultureel Adviesorgaan organiseert ook jaarlijkse activiteiten: Vlaanderen Feest!, Open Monumentendag, Erfgoeddag, WAK, ... en werkt rond bepaalde thema's met werkgroepen.

Het adviesorgaan wil de samenwerking en het overleg tussen de verschillende verenigingen stimuleren. Op deze wijze ondersteunt en bevordert dit gemeentelijk adviesorgaan een kwalitatief en integraal cultuurbeleid.

Het Cultureel Adviesorgaan bestaat uit de culturele en socio-culturele verenigingen waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op het grondgebied Sint-Laureins. Naast de verenigingen zetelen er ook deskundigen inzake cultuur.

Huidig voorzitter is Eddy Matthys