Droogte in Oost-Vlaanderen: opgelet voor bos- en natuurbranden en enkele voorzorgsmaatregelen

Het is erg droog en daardoor brandgevaarlijk in de natuur. Natuur en Bos kondigt daarom code oranje af in Oost-Vlaanderen. Wees voorzichtig, rook niet en maak geen vuur in natuur- en bosgebieden.

We bevinden ons in een periode van aanhoudende droogte, zonder significante neerslag. Dit brengt een hoog risico op brandgevaar met zich meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden. 

Code oranje: wat betekent dat?

Het is erg droog en daardoor brandgevaarlijk in de natuur. Natuur en Bos kondigt daarom code oranje af in haar bos- en natuurgebieden. 

 • Wees voorzichtig!
 • Rook niet in natuur- en bosgebieden!
 • Vuur maken is verboden!
 • Laat kinderen niet zonder toezicht in een bos- of natuurgebied!

Natuurbeheerders en de brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en meer mankracht ingezet.

Opgelet: deze waarschuwing heeft betrekking op alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in de provincie. Het brandgevaar in de bos- en natuurgebieden van andere openbare besturen zoals provincies en gemeenten, of van private eigenaars, is uiteraard gelijkaardig. Hierbij adviseren we om een zelfde voorzichtigheid in acht te nemen.

Meer info

www.natuurenbos.be/waarschuwingen.

Langdurige droogte: neem je voorzorgen

Land- en tuinbouw

Door de langdurige droogte snakken planten naar water, zowel in tuinen als in de landbouw.

In een aantal ecologisch kwetsbare natuurgebieden en in regio’s waar het waterpeil in onbevaarbare waterlopen laag staat is er reeds een captatieverbod ingesteld.

Dit is voorlopig nog niet het geval in Sint-Laureins, maar op verschillende punten wordt het waterpeil wel in de gaten gehouden. Wanneer het peil onder een referentiepeil zakt, zal er ook bij ons een captatieverbod ingesteld worden. We volgen dit verder op. Op de volgende website vind je een kaart met een overzicht waar er een captatieverbod is. https://geocortex.waterinfo.be/Viewer_NL/index.html?viewer=captatie.captatie

Landbouwers die water willen capteren uit onbevaarbare waterlopen (voorlopig nog mogelijk in onze gemeente) moeten dit melden via het e-loket van de Vlaamse overheid. Je ontvangt dan een onttrekkingsticket. Water onttrekken is enkel toegelaten wanneer je over een onttrekkingsticket beschikt. Meer info hierover en het melden van een watercaptatie kan je via de website van VMM

Enkel voor volgende onttrekkingen is geen onttrekkingsticket vereist:

 • Weidepompen.
 • Vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.
 • Vullen van een water-of aalton van maximaal 10 m³.
 • Zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen.

Huishoudens

Ook in de huishoudens is het nodig om water te sparen! Zolang de droogte aanhoudt roepen we echt iedereen op om spaarzaam om te gaan met water.

 • We raden het sterk af om je gazon te besproeien met water. Zelfs een bruin gazon herstelt zich na een eerste regenbui verrassend snel!
 • Laat geen kraan lopen bij het inzepen onder de douche. Neem een korte douche en stel eventueel een timer in! Beloon je kinderen als ze zich daaraan houden! Per minuut verbruik je zo’n 10 liter!
 • Installeer waterbesparende kranen of gebruik een bruismondstuk op de kranen.
 • Was enkel met een volle wasmachine.
 • Gebruik restwater om planten te begieten: vang spoelwater van groenten op of vang het koude water op als je de kraan laat lopen om warm water te bekomen.
 • Installeer een grotere regenwaterput en maak meer gebruik van regenwater voor allerlei laagwaardige toepassingen: auto wassen, kleren wassen, toiletspoeling, besproeien van de moestuin, enz.

Dit en nog meer tips vind je op de website van VMM.

Gepubliceerd op vrijdag 13 mei 2022 om 15:11