Circus

Een vergunning voor een circusstandplaats moet aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag wordt behandeld volgens de procedure “evenementen” en moet ons min. 90 dagen voor het evenement bereiken.

Een standplaats voor het circus is gratis. Wens je gebruik te maken van water en elektriciteit dan moet dit aangevraagd worden en kan dit mits vergoeding goedgekeurd worden.

Voorwaarden

Circussen die een standplaats willen innemen, bezorgen het gemeentebestuur gelijktijdig met de aanvraag volgende documenten:

  • Verzekeringsattesten;
  • Keuringsbewijzen;
  • Attesten dierenarts.

Aanvragen

Aanvragen mogen gemaild worden naar de dienst Logistiek.