Burgemeester

De burgemeester, Franki Van de Moere, is het hoofd van de gemeente en ook de vertegenwoordiger van de centrale overheid in de gemeente.

Hij beschikt over specifieke politiebevoegdheden.

De burgemeester is de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

De burgemeester neemt kennis van alle zaken die gemeente aanbelangen.

Een overzicht van de besluitenlijst van de burgemeester kan online geraadpleegd worden via deze link.