BPA Zonevreemde bedrijven

Op 8 november 2001 werd het BPA Zonevreemde bedrijven goedgekeurd bij het Ministerieel Besluit.

Het BPA werd opgesteld om zonevreemde bedrijven met dringende uitbreidingsbehoeften een oplossing te bieden.

Er werden 12 bedrijven opgenomen in het BPA.