BPA nr 1 Warande

Het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 1 Warande werd op 5 juni 1979 goedgekeurd door het Vlaams geweest.

Het is een heel beperkt BPA, dat enkel bestaat uit een contour, waarbinnen de volgende bestemming geldig is: wijk bestemd voor gegroepeerde bouw van volkswoningen of kleine landeigendommen.

Het RUP bevindt zich in de Bisdomstraat in Sint-Jan-in-Eremo.