Bijzondere Plannen voor Aanleg (BPA)

Bijzondere Plannen van Aanleg dienen in eerste instantie om het gewestplan voor een bepaalde zone te detailleren.

Gemeenten kunnen BPA's opmaken tot voor de goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

Sinds de goedkeuring van het GRS van Sint-Laureins op 27 oktober 2005, kan de gemeente geen BPA's meer opmaken, maar moet er een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt om de bestemming van een gebied te wijzigen.

In Sint-Laureins werden volgende BPA's goedgekeurd:

  • Nr 1 Warande
  • Containerpark en technische dienst
  • Zonevreemde bedrijven