Betaling WZC-factuur

Als je problemen hebt om het verblijf in het woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW hierin tussenkomen.

Voorwaarden

 • Voor de opname was je gedomicilieerd in Sint-Laureins;
 • Bij de opstart van de tussenkomst mag je over ongeveer € 2.500 financiële reserve beschikken.

Meebrengen

 • Identiteitskaart;
 • Overzicht van alle inkomsten;
 • Overzicht van mogelijke facturen.

Procedure

 • De maatschappelijk assistent voert een sociaal en financieel onderzoek uit. Zij zullen onderzoeken of je alle rechten uitput. Zij zullen dus kijken of je nog andere inkomsten kan verkrijgen (FOD-uitkering, mantelzorgpremie, ...);
 • Onderzoek naar alle middelen:
  • eigendommen en verkopen van de voorbije 5 jaar;
  • Rekeninguittreksels van alle rekeningen van de voorbije 5 jaren.
 • De maatschappelijk assistent zal een onderzoek uitvoeren naar de wettelijke onderhoudsplicht van de echtgeno(o)t(e) en of kinderen als er een tussenkomst wordt verleend.