Belastingreglementen

Belastingen zijn de bijdragen tot financiering van de uitgaven verbonden aan de uitoefening van de maatschappelijke taak van de gemeente.

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werden volgende reglementen goedgekeurd en zijn in onze gemeente van kracht:

Algemene gemeentebelasting

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig tot en met 31 december 2025

Algemene gemeentebelasting.pdf166,2 Kb(pdf)

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig tot en met 31 december 2025

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.pdf146,4 Kb(pdf)

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig tot en met 31 december 2025

Belastingreglement opcentiemen op onroerende voorheffing.pdf137,2 Kb(pdf)

Belasting op tweede verblijven

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig tot en met 31 december 2025

Belastingsreglement belasting op tweede verblijven.pdf205,6 Kb(pdf)

Belasting op het aanleveren van administratieve stukken dienst Burgerzaken

 • Gelding voor onbepaalde duur

Belasting op het aanleveren van administratieve stukken dienst Burgerzaken.pdf29,7 Kb(pdf)

Stedenbouw

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen

Belastingreglement voor het behandelen van een omgevingsvergunningsaanvraag en de opmaak van administratieve stukken voor handeling die zich op het grondgebied van de gemeente Sint-Laureins voltrekken

Tijdens de gemeenteraad van 20 april 2023 werd het belastingreglement 'Omgeving' goedgekeurd en werd het laatst gewijzigd tijdens de gemeenteraadszitting van 18 januari 2024.

18 januari 2024 werd de wijziging in het belastingreglement 'Omgeving' goedgekeurd.

 • Publicatiedatum 1 februari 2024
 • Geldig tot en met 31 december 2025

Belastingsreglement Omgeving_Wijziging.pdf468,6 Kb(pdf)

Vastgoedinformatieplatform

Tijdens de gemeenteraad van 20 april 2023 werd het retributiereglement 'Vastgoedinformatieplatform'' goedgekeurd en werd het laatst gewijzigd tijdens de gemeenteraadszitting van 18 januari 2024.

 • Publicatiedatum 1 februari 2024
 • Gelding tot en met 31 december 2025

Retributiereglement Vastgoedinformatieplatform.pdf219,2 Kb(pdf)