Openbaar onderzoek

Hier vind je een overzicht van ingediende omgevingsvergunningsaanvragen op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins, die ter inzage liggen tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Na afloop van het openbaar onderzoek worden de dossiers verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket. Dit kan enkel tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Om inzage te krijgen in het volledig dossier, moet een afspraak gemaakt worden met de dienst Stedenbouw.

Gedurende het openbaar onderzoek kan je bezwaren en opmerkingen indienen. Dit kan via het publiek omgevingsloket of schriftelijk ter attentie aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

OMV_2022106159

 • Aanvrager: Jules Vandevelde
 • Onderwerp SH: hernieuwing en actualisatie rundveehouderij
 • Onderwerp IIOA: 6.5.1°, 9.4.3.c)1°, 15.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 19.6.2°b), 28.2.c)1°, 45.14.3° en 53.8.1°b)
 • Ligging: Vaakweg 10, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nrs. 334L en 334M
 • Periode openbaar onderzoek: 14 september 2022 t.e.m. 13 oktober 2022
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

OMV_2022091652

 • Aanvrager: Boris Engels
 • Onderwerp SH: nieuw te bouwen aardappelloods met verharding en infiltratievoorziening
 • Ligging: Kerselarenhoek(STJ) 8+, 9982  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nrs. 949X, 949Y, 949Z, 949A2 en 951A
 • Periode openbaar onderzoek: 8 september 2022 t.e.m. 7 oktober 2022
 • Reden openbaar onderzoek: Artikel 13, 1°, b), 3) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.
 • Artikel 13, 1°, b), 4) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

uitvoeringsplan ha en gelijkaardig bedrijfsafval.pdf1,2 Mb(pdf)

OMV_2022090594

 • Aanvrager: Paul Gillis
 • Onderwerp SH: slopen van landbouwloodsen + herbouwen van een landbouwloods + melden akkerbouw
 • Onderwerp IIOA: 6.4.1°, 6.5.1°, 15.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b) en 17.4.
 • Ligging: Muizenhol 7, 9988  Sint-Laureins,   kadastraal gekend als afdeling 5 sectie C nrs. 606D, 606F, 611A, 1775M en 1776D
 • Periode nieuw openbaar onderzoek: 4 september 2022 t.e.m. 3 oktober 2022
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

OMV_2022095268

 • Aanvrager: Joachim De Vos
 • Onderwerp SH: regularisatie geplaatste verplaatsbare container als opslag voor tuinbouwmateriaal en grindverharding
 • Ligging: Middeldorpe(STL) zn, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 409, 410, 411, 412, 413A, 414F en 423
 • Periode openbaar onderzoek: 17 augustus 2022 t.e.m. 15 september 2022
 • Reden openbaar onderzoek: Artikel 13, 1°, b), 3) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning
 • Artikel 13, 1°, b), 7) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning (afwijking van de verkavelingsvoorschriften)
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

Reglementen

Belastingreglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het belastingreglement 'Omgeving - belastingreglement voor het behandelen van een omgevingsvergunningsaanvraag en de opmaak van administratieve stukken voor handeling die zich op het grondgebied van de gemeente Sint-Laureins voltrekken' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig tot en met 31 december 2025

Belastingreglement Omgeving.pdf401 Kb(pdf)

Retributiereglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het retributiereglement 'Omgeving' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig voor onbepaalde duur

Retributiereglement Omgeving.pdf195,3 Kb(pdf)