Openbaar onderzoek

Hier vind je een overzicht van ingediende omgevingsvergunningsaanvragen op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins, die ter inzage liggen tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Na afloop van het openbaar onderzoek worden de dossiers verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket. Dit kan enkel tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Om inzage te krijgen in het volledig dossier, moet een afspraak gemaakt worden met de dienst Stedenbouw.

Gedurende het openbaar onderzoek kan je bezwaren en opmerkingen indienen. Dit kan van het publiek omgevingsloket of schriftelijk ter attentie aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

Bekendmaking ontwerp-mer gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Daarbij werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER.  Het Team Mer verklaarde de kennisgeving/ontwerp-MER van dit dossier volledig op 13/07/2021. 

De kennisgeving Ontwerp-MER is ter inzage van 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021.

 Overeenkomstig artikel  7 van het plan-MEr besluit van 12 oktober 2007, kan het bovenvermeld ontwerp-MER geraadpleegd worden :

Bij de dienst Omgevings in het gemeentehuis van Sint-Laureins. U dienst hiervoor vooraf een afspraak te maken op tel. 09/218.76.55

Via de website van de gemeente : www.sint-laureins.be/bekendmakingen-openbaar-onderzoek

via de website van het Team Mer      
> via de website van de initiatiefnemer (Departement Landbouw en Visserij)

De bevolking kan tot en met 29 augustus 2021 opmerkingen bezorgen

 • Online via een digitaal inspraakformulier
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0272
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB  in de titel);
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis van Sint-Laureins.

Sint-Laureins, 16  juli 2021

OMV_2021082183

 • Aanvrager: Joerie Van Oyen
 • Onderwerp SH: slopen van drie schuren/bijgebouwen + herbouwen van een schuur op dezelfde plaats + zonevreemde functiewijziging naar woningbijgebouw + reliëfwijziging veedrinkpoel
 • Ligging: Mariapolderdijk 16, 9988 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A 832D, 832E, 833A, 834C, 835B en 835A
 • Periode openbaar onderzoek: 22 juli 2021 t.e.m. 20 augustus 2021
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

OMV_2021048387

 • Aanvrager: Peter Campe
 • Onderwerp SH: regularisatie betonverharding + regularisatie en overdekking mestvaalt + regularisatie betonverharding + regularisatie steenslagverharding + regularisatie afsluiting
 • Onderwerp IIOA: 1.1° en 28.2.c)1°
 • Ligging: Smissestraat(STL) zn, 9980 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A 1090P, 1090S, 1090R en 1091L
 • Periode openbaar onderzoek: 22 juli 2021 t.e.m. 20 augustus 2021
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

OMV_2021101072

 • Aanvrager: Fluvius System Operator CV
 • Onderwerp SH: slopen bestaande cabine + plaatsen van een nieuwe cabine + reliëfwijziging met plaatsing van keermuur en afsluiting + vellen van 10 bomen
 • Onderwerp IIOA: 2.1°
 • Ligging: Kruisken 1, 9988 Sint-Laureins , 9988 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A 722E en 731E
 • Periode openbaar onderzoek: 15 juli 2021 t.e.m. 13 augustus 2021
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

Bekendmaking kennisgevingsnota plan mer 'beleidsplan ruimte provincie Oost-Vlaanderen'

De gemeente Sint-Laureins kondigt de publieke raadpleging aan van de kennisgevingsnota van het Plan MER  “BELEIDSPLAN RUIMTE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN”.

De kennisgevingsnota is ter inzage vanaf 28 juni 2021 tot en met 27 augustus 2021. 

Overeenkomstig artikel 7 van het Plan MER-besluit van 12 oktober 2007 is de volledig verklaarde kennisgeving raadpleegbaar via volgende kanalen :

De bevolking kan tot en met 27 augustus 2021 opmerkingen bezorgen:

 • Via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel; via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer;
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’’ in de titel);
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis van Sint-Laureins, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins

Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop de burger zijn eventuele opmerkingen kan formuleren.

Kennisgevingsnota beleidsplan ruimte provincie Oost-Vlaanderen.pdf1,2 Mb(pdf)

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022 – 2027 voor stroomgebiedbeheersplannen, overstromingsrisicobeheersplan en het Programma Noordzee

Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat informeerde het departement Omgeving over het volgende:

Onlangs is het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en de bijlagen daarvan, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan

en het Programma Noordzee voor de periode 2022-2027 door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld.

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 liggen deze stukken, samen met het milieueffectrapport en Passende beoordeling, ter inzage via www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma en op een aantal locaties in Nederland. De adressen zijn te vinden op de website.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen over de inhoud van het Ontwerp Nationaal Water Programma of de bijlagen? Dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl.
Heeft u vragen over de zienswijzenprocedure? Dan kunt u contact opnemen met de directie Participatie. Het telefoonnummer is (070) 456 89 99. Het e-mailadres is info@platformparticipatie.nl

Indien u wenst te reageren, gelieve rechtstreeks bij de Nederlandse instantie te reageren.

Via de deze link ziet u hoe het departement Omgeving dit dossier bekend maakt, namelijk: https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/.

Reglementen

Belastingreglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het belastingreglement 'Omgeving - belastingreglement voor het behandelen van een omgevingsvergunningsaanvraag en de opmaak van administratieve stukken voor handeling die zich op het grondgebied van de gemeente Sint-Laureins voltrekken' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig tot en met 31 december 2025

Belastingreglement Omgeving.pdf401 Kb(pdf)

Retributiereglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het retributiereglement 'Omgeving' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig voor onbepaalde duur

Retributiereglement Omgeving.pdf195,3 Kb(pdf)