Openbaar onderzoek

Hier vind je een overzicht van ingediende omgevingsvergunningsaanvragen op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins, die ter inzage liggen tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Na afloop van het openbaar onderzoek worden de dossiers verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket. Dit kan enkel tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Om inzage te krijgen in het volledig dossier, moet een afspraak gemaakt worden met de dienst Stedenbouw.

Gedurende het openbaar onderzoek kan je bezwaren en opmerkingen indienen. Dit kan via het publiek omgevingsloket of schriftelijk ter attentie aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

OMV_2022143736

 • Aanvrager: HET BESTUUR DE SLEPENDAMMEPOLDERS PW
 • Onderwerp SH: aanleg stuwen waterloop 08330 Eeklose Watergang
 • Ligging: verschillende locaties in de gemeenten Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins
 • Op het grondgebied Sint-Laureins worden stuwen geplaatst op volgende locaties:
  • Stuw 1: Comercaatsweg, 9980 Sint-Laureins
  • Stuw 2: Caatweg, 9980 Sint-Laureins
  • Stuw 3: Kruising Dweirsweg en Rode Handstraat, 9980 Sint-Laureins
  • Stuw 8: Kleine Vlotweg, 9980 Sint-Laureins
  • Stuw 19: Mandeweg, 9982 Sint-Laureins
  • Stuw 20: Riethul, 9982 Sint-Laureins
  • Plaatsen manuele klep: Langsheen Leopoldskanaal tussen Zonnebrug en Sint-Jansbrug, 9982 Sint-Laureins
 • Periode openbaar onderzoek: 2 februari 2023 t.e.m. 3 maart 2023
 • Reden openbaar onderzoek: Artikel 13, 1°, b), 9) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning (afwijking artikel 4.4.7 VCRO).
 • Vergunningverlenende overheid: Deputatie
 • Link omgevingsloket

OMV_2022170116

 • Aanvrager: Marcel Huyghe en Sonja Huyghe
 • Onderwerp SH: slopen bestaande rundveestal, , verwijderen bestaande verharding, verwijderen bestaande mestvaalt, bouwen rundveestal met overdekte mestvaalt, aanleg infiltratievoorziening, aanleg nieuwe verharding, verplaatsen overwelving, vellen 2 straatbomen en veranderen en hernieuwen bestaand milieuluik
 • Onderwerp IIOA: 6.4.1°, 6.5.1°, 9.4.3.c)1°, 15.1.1°, 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 17.4., 19.6.2°a), 28.2.c)1°, 45.4.d) en 53.8.1°b)
 • Ligging: Eerstestraat 31, 9980  Sint-Laureins,   kadastraal gekend als afdeling 1 sectie C nr. 692G
 • Periode openbaar onderzoek: 6 februari 2023 t.e.m. 7 maart 2023
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

OMV_2022174647

 • Aanvrager: Tim De Causmaecker
 • Onderwerp SH: bouwen kleine windmolen
 • Ligging: Rovershoek(WAO) 4, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 4 sectie A nr. 172F
 • Periode openbaar onderzoek: 26 januari 2023 t.e.m. 24 februari 2023
 • -Reden openbaar onderzoek: Artikel 13, 1°, b), 1) uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

OMV_2022170413

 • Aanvrager: OOSTLIN NV
 • Onderwerp: slopen bestaande bebouwing + verkavelen in 3 bouwloten
 • Ligging: Molenstraat 132, 134 en 136 kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B nrs. 188D, 191D, 191N en 191V
 • Periode openbaar onderzoek: 20 januari 2023 t.e.m. 18 februari 2023
 • Link omgevingsloket

Reglementen

Belastingreglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het belastingreglement 'Omgeving - belastingreglement voor het behandelen van een omgevingsvergunningsaanvraag en de opmaak van administratieve stukken voor handeling die zich op het grondgebied van de gemeente Sint-Laureins voltrekken' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig tot en met 31 december 2025

uitvoeringsplan ha en gelijkaardig bedrijfsafval.pdf1,2 Mb(pdf)

Retributiereglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het retributiereglement 'Omgeving' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig voor onbepaalde duur

Belastingreglement Omgeving.pdf401 Kb(pdf)