Omgevingsvergunningen

Hier vind je een overzicht van beslissingen die werden genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins en die ter inzage liggen gedurende de beroepsperiode. Na afloop van de periode voor bekendmaking worden de beslissingen opnieuw verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket.

Ook het vergunningsbesluit kan je digitaal raadplegen.

Om inzage te krijgen in het volledige dossier, moet een afspraak gemaakt worden met de dienst Omgeving.

OMV_2023121285

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/122
 • Aanvrager: Gemeentebestuur Sint-Laureins
 • Onderwerp SH: vellen van 17 bomen
 • Ligging: Blekkersdijk(WAT) zn, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B nr. 545F4
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Omgevingsvergunning OMV_2023121285.pdf679 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023119466

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/107
 • Aanvrager: Patrick Wittevrongel
 • Onderwerp SH: slopen van veranda en tussenbouw + verbouwingswerken voorgevel: aanpassen van raam- en deuropeningen + verbouwingswerken voor-, zij- en achtergevels: aanpassing isolatie en gevelafwerking
 • Ligging: Sint-Margrietestraat 51, 9981  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nr. 818B
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Omgevingsvergunning OMV_2023119466.pdf611,8 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023121474

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/115
 • Aanvrager: Patrick Buysse
 • Onderwerp SH: vellen van 13 bomen
 • Ligging: Heistraat(WAT) zn, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B nrs. 1414_, 1415_ en 1416B
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Omgevingsvergunning OMV_2023121474.pdf635,6 Kb(pdf) 

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023121472

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/114
 • Aanvrager: Patrick Buysse
 • Onderwerp SH: vellen van 9 bomen
 • Ligging: Heistraat(WAT) zn, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B nrs. 1402_, 1403_, 1404_ en 1408B
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Omgevingsvergunning OMV_2023121472.pdf637,5 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023003803

 • Aanvrager: Carlos Engels
 • Onderwerp: verkavelen in 2 loten
 • Ligging: Kerselarenhoek, 9982 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nrs. 947S, 948C en 948D
 • Link omgevingsloket

Omgevingsvergunning OMV_2023003803.pdf520,7 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2023006373

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/19
 • Aanvrager: Carine Bogaert
 • Onderwerp SH: slopen bestaande constructies + bouwen nieuwe machineloods + milieuluik: stallen en wassen voertuigen + lozen bedrijfsafvalwater + opslag mazout en 1 verdeelslang
 • Onderwerp IIOA: 3.4.1°a), 6.5.1°, 15.1.1°, 15.4.2°a) en 17.3.2.1.1.1°b)
 • Ligging: Meuleken 17, 9988  Sint-Laureins,   kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A nrs. 20R, 20S, 20V en 20W
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen

Omgevingsvergunning OMV_2023006373.pdf574,7 Kb(pdf)

OMV_2023125058

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/121
 • Aanvrager: Tom Dhooge
 • Onderwerp SH: verbouwen van ééngezinswoning
 • Ligging: Leemweg 10, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 867R en 867G
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Omgevingsvergunning OMV_2023125058.pdf631,3 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023120700

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/112
 • Aanvrager: Marc Willems
 • Onderwerp SH: vellen van 3 bomen
 • Ligging: Bredeweg(STL) zn, Kochuytstraat(STL) zn, 9980  Sint-Laureins, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nr. 797_
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Omgevingsverguning OMV_2023120700.pdf636,1 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023117059

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/111
 • Aanvrager: Achiel Ryckaert en Tania Van de Velde
 • Onderwerp SH: bouwen eengezinswoning na slopen bestaande woning en bijgebouw met inbegrip van een bronbemaling
 • Onderwerp IIOA: 53.2.2°a)
 • Ligging: Mollekot 37, 9988  Sint-Laureins,   kadastraal gekend als afdeling 5 sectie C nrs. 2B2, 2077C en 2077D
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Omgevingsvergunning OMV_2023117059.pdf697,3 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023121325

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/116
 • Aanvrager: Tim Oost
 • Onderwerp SH: bouwen van drie eengezinswoningen
 • Ligging: Molenstraat 132, 134 en 136, 9988  Sint-Laureins, kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B nrs. 188D, 191D, 191N en 191V
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Omgevingsvergunning OMV_2023121325.pdf270 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023113833

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/103
 • Aanvrager: Kelly Van Den Steene en Steven Acke
 • Onderwerp SH: slopen woning + bouwen eengezinswoning + slopen bijgebouw
 • Ligging: Kerkstraat 2, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 4 sectie B nr. 370/2 E
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

Omgevingsvergunning OMV_2023113833.pdf632,8 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023110769

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/100
 • Aanvrager: Nicole Vanhecke
 • Onderwerp SH: bouwen eengezinswoning
 • Ligging: Molenstraat(WAT) zn, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A nr. 329F
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

Omgevingsvergunning OMV_2023110769.pdf666,3 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023118078

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/113
 • Aanvrager: Gemeente Sint-Laureins
 • Onderwerp SH: vellen van 24 bomen Sint-Janspolderdijk
 • Ligging: Sint-Janspolderdijk(STJ) 14-16, 9982  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A nrs. 940A, 941A, 942A, 943A, 944A, 945A, 946A en 968E
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Omgevingsvergunning OMV_2023118078.pdf896,1 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023135077

 • Aanvrager: Patrick Boelens en VANDEPUTTE MARC BV
 • Onderwerp IIOA: plaatsen ondergrondse propaangastank van 2950 liter
 • Onderwerp IIOA: 17.1.2.2.1°
 • Ligging: Kerselarenhoek 16, 9982  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nr. 946L
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

Omgevingsvergunning OMV_2023135077.pdf501,9 Kb(pdf)

OMV_2023133189

 • Aanvrager: Djordy Van De Vijver en VANDEPUTTE MARC BV
 • Onderwerp SH: plaatsen ondergrondse propaangastank van 2950 liter
 • Onderwerp IIOA: 17.1.2.2.1°
 • Ligging: Zonnestraat 13, 9982  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nr. 489D
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link naar omgevingsloket

Omgevingsvergunning OMV_2023133189.pdf504,1 Kb(pdf)