Omgevingsvergunningen

Hier vind je een overzicht van beslissingen die werden genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins en die ter inzage liggen gedurende de beroepsperiode. Na afloop van de periode voor bekendmaking worden de beslissingen opnieuw verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket.

Ook het vergunningsbesluit kan je digitaal raadplegen.

Om inzage te krijgen in het volledige dossier, moet een afspraak gemaakt worden met de dienst Omgeving.

OMV_2021092002

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/108
 • Aanvrager: Lindsay Gijsels
 • Onderwerp SH: plaatsen van terrasoverkapping
 • Ligging: Sint-Margrietestraat(STM) 95C, 9981 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B 94G
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2021092002.pdf561,9 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2021090824

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/99
 • Aanvrager: K. INVESTMENT BV
 • Onderwerp SH: aanleggen van 4 padel-terreinen + bouwen van sanitair container
 • Ligging: Singelken 15, 9980 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A 762Z2
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2021090824.pdf596 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2020098724

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/110
 • Aanvrager: Provincie Oost-Vlaanderen
 • Onderwerp SH: bouwen van wandelbrug
 • Ligging: Boerekreek zn, 9982 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A 529, 530 en 719P
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: Vlaamse Regering (beroep)

Vergunningsbesluit OMV_2020098724.pdf1 Mb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2018078119

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2018/55
 • Aanvrager: Braet - De Vos NV en Wouter Braet
 • Onderwerp SH: herbouwen bestaande opslagloodsen + bouwen van laadkade + wijzigen milieu
 • Onderwerp IIOA: 4.1°a), 12.2.1°, 15.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 45.13.d)1°a), 45.13.d)1°b) en 45.14.1°b)
 • Ligging: Dorpsstraat 161, 9980 Sint-Laureins,  174, 9980 Sint-Laureins , 9980 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A 731P4, 733E2, 733D2, 734S, 775X, 775P2 en 782C
 • Vergunningverlenende overheid: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen
 • Link omgevingsloket

Vergunningsbesluit OMV_2018078119.pdf978,1 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2021038937

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/66
 • Aanvrager: Geert Van Audenaerde en Peter Van Audenaerde
 • Onderwerp SH: dempen en overwelven van grachten
 • Ligging: Vluchtelingenstraat 3, 9988 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 4 sectie B 70, 91E, 91B, 91D en 99
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Weigering OMV_2021038937.pdf589,2 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2021055672

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/70
 • Aanvrager: Tessa Hoornaert
 • Onderwerp SH: slopen bestaande woning en bijgebouw + herbouwen woning en bijgebouw
 • Ligging: Lege Moerstraat 24, 9980 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie C 541E en 541F
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2021055672.pdf627,7 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2021063395

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/72
 • Aanvrager: Jorn Koop en Madita Hutsenband
 • Onderwerp SH: slopen woning en vrijstaande garage + bouwen nieuwe ééngezinswoning en nieuwe tuinberging
 • Ligging: Kerkstraat 47, 9988 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 4 sectie A 725M
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2021063395.pdf579,7 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2021064355

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/74
 • Aanvrager: Ilona Thyssen en Tom De Neve
 • Onderwerp SH: verbouwen en functiewijziging van schuur tot B&B met twee slaapkamers
 • Ligging: Heistraat 19, 9988 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B 1435H en 1436N
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2021064355.pdf654,8 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2021018990

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/78
 • Aanvrager: De Vlaamse Waterweg nv en Lieven Dejonckheere
 • Onderwerp SH: vellen van 6 bomen
 • Ligging: Moershoofdeweg(STL) zn, 9980 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1, openbaar domein
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2021018990.pdf561,8 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2021080789

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/83
 • Aanvrager: Lucie De Vos en Martin Braet
 • Onderwerp SH: slopen schuur en bijgebouwen + bouwen bedrijfswoning met fietsenberging en bedrijfsgarage + wijzigen milieu
 • Onderwerp IIOA: 5.1°, 15.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.4., 19.6.2°a) en 53.8.1°a)
 • Ligging: Vlamingstraat 95, 9981 Sint-Laureins , 9981 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie C 858L
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2021080789.pdf629 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2021084916

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/90
 • Aanvrager: Cato Vanhoorebeke en Michiel Van den Abeele
 • Onderwerp SH: slopen en herbouwen van ééngezinswoning
 • Ligging: Vlamingstraat 34, 9980 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A 637R
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2021084916.pdf569,8 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2021100717

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/113
 • Aanvrager: Willems-Bauwens LV
 • Onderwerp SH: bronbemaling voor plaatsen kelder bij bouw van een melkveestal
 • Onderwerp IIOA: 2.2°a)
 • Ligging: kadastraal gekend als afdeling 3 sectie C 934A, 936, 939, 940, 941, 942, 943 en 944
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2021081294

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/84
 • Aanvrager: Louic Matthijs
 • Onderwerp SH: slopen en herbouwen van woning
 • Ligging: Groeneweg 22, 9980 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B 67A2
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2021081294.pdf594,6 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

Bekendmaking Ministerieel Besluit dd. 21.06.2021

Houdende uitspraak na arrest van de Raad van State over de beroepen aangetekend tegen het besluit van de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen van 13 maart 2014 houdende het verlenen van een milieuvergunning voor de inrichting gelegen te 9982 Sint-Laureins, Kerselarenhoek 8 voor het verder exploiteren en vervanderen van een varkenshouderij.

 Bekendmaking Ministrieel Besluit van 21 juni 2021 - Marc Engels.pdf458,4 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

Reglementen

Belastingreglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het belastingreglement 'Omgeving - belastingreglement voor het behandelen van een omgevingsvergunningsaanvraag en de opmaak van administratieve stukken voor handeling die zich op het grondgebied van de gemeente Sint-Laureins voltrekken' goedgekeurd en is in de gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig tot en met 31 december 2025

Belastingreglement Omgeving.pdf401 Kb(pdf)

Retributiereglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het retributiereglement 'Omgeving' goedgekeurd en is in de gemeente van kracht:

 • Publicatiedatum 27 december 2019
 • Geldig voor onbepaalde duur

Retributiereglement Omgeving.pdf195,3 Kb(pdf)