Omgevingsvergunningen

Hier vind je een overzicht van beslissingen die werden genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins en die ter inzage liggen gedurende de beroepsperiode. Na afloop van de periode voor bekendmaking worden de beslissingen opnieuw verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket.

Ook het vergunningsbesluit kan je digitaal raadplegen.

Om inzage te krijgen in het volledige dossier, moet een afspraak gemaakt worden met de dienst Omgeving.

OMV_2022127795

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/134
 • Aanvrager: Ghilain De Roo en VANDEPUTTE MARC
 • Onderwerp IIOA: plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1600 liter
 • Onderwerp IIOA: 17.1.2.2.1°
 • Ligging: Celie 6, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nrs. 90C en 92C
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

Vergunningsbesluit OMV_2022127795.pdf501,4 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2022126171

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/131
 • Aanvrager: Peter Wittoeck en VANDEPUTTE MARC
 • Onderwerp IIOA: plaatsen ondergrondse propaangastank van 2950 liter
 • Onderwerp IIOA: 17.1.2.2.1°
 • Ligging: Vlotweg 11, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 119G en 119F
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

Vergunningsbesluit OMV_2022126171.pdf504,1 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2022104749

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/116
 • Aanvrager: Donald Vergauwe
 • Onderwerp SH: vellen van één boom
 • Ligging: Bredeweg(STL) zn, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nr. 259/2
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022104749.pdf582,3 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022095268

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/106
 • Aanvrager: Joachim De Vos
 • Onderwerp SH: regularisatie geplaatste verplaatsbare container als opslag voor tuinbouwmateriaal en grindverharding
 • Ligging: Middeldorpe(STL) zn, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 409, 410, 411, 412, 413A, 414F en 423
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022095268.pdf619,6 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022071541

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/104
 • Aanvrager: Didier Snauwaert en Hilde Crombez
 • Onderwerp SH: functiewijziging naar zonevreemde woning
 • Ligging: Zandstraat 12, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 4 sectie A nr. 469C
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022071541.pdf648,5 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022088651

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/108
 • Aanvrager: Luc Vanhaelemeesch en Vanhaelemeesch BV
 • Onderwerp SH: bouwen van open front loods + aanleggen van een betonverharding + aanleggen van een wadi, wijzigen milieuluik voor aantal voertuigen en mestopslag
 • Onderwerp IIOA: 9.4.3.c)1°, 15.1.1°, 17.1.2.2.1°, 28.2.c)1° en 53.8.1°b)
 • Ligging: Oudemansdijk 30, 9988  Sint-Laureins,   kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A nrs. 83B, 83C, 83D, 84A en 93N
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

Vergunningsbesluit OMV_2022088651.pdf681 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022071255

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/96
 • Aanvrager: Jan Van de Keere
 • Onderwerp SH: verbouwen ééngezinswoning
 • Het slopen van een  eengezinswoning en oprichten van meergezinswoning + bouwen van garages en fietsenberging wordt uit de vergunning gesloten.
 • Ligging: Dorpsstraat 77 en 79, 9980  Sint-Laureins, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 886R en 886E
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022071255.pdf616,3 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022051434

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/59
 • Aanvrager: Peter Haegeman
 • Onderwerp SH: inrichten van een weide als tijdelijke vakantie-stopplaats voor een 20-tal mobilhomes
 • Ligging: Nieuwstraat 10, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 4 sectie A nrs. 619B, 643B, 651L en 651R
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022051434.pdf638,1 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022106906

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/119
 • Aanvrager: Rita Vols
 • Onderwerp SH: regularisatie van een tuinhuis, veranda en overdekt terras
 • Ligging: Sint-Janspolderdijk 13, 9982  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A nr. 900H
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022106906.pdf558,9 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022109115

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/117
 • Aanvrager: Veronique Van Laeke
 • Onderwerp SH: vellen van 2 bomen
 • Ligging: Zonnestraat(STJ) zn, 9982  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nr. 527B
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022109115.pdf585,1 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022065845

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/78
 •  Aanvrager: DUYCK CONSTRUCT BV
 • Onderwerp SH: slopen van twee eengezinswoningen + slopen van een garage + bouwen van een meergezinswoning met zes woongelegenheden + bouwen van vijf garages en/of carports + bouwen van vijf garages en/of carports met afval- en fietsenberging
 • Ligging: Dorpsstraat 37en 39, 9980  Sint-Laureins,   kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 910K, 910H en 910L
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022065845.pdf616,2 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022085906

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/98
 • Aanvrager: Frank Cools
 • Onderwerp SH: bouwen loods, afbraak 2 varkensstallen en gedeeltelijke afbraak varkensstal, aanleg kleine betonverharding, omvorming bestaande eigen gracht naar infiltratiegracht, milieu : stopzetting varkenshouderij en verder zetten akkerbouw
 • Onderwerp IIOA: 6.5.1°, 15.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b) en 17.4.
 • Ligging: Celiekerkweg 2A, 9980  Sint-Laureins,   kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nrs. 307N en 307P
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022085906.pdf642,3 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022096856

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/109
 • Aanvrager: Catherine Blomme en Jan Sucaet
 • Onderwerp SH: bouwen van een eengezinswoning + bouwen van een garage + bouwen van een tuinberging
 • Ligging: Ketterijstraat(WAT) zn, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B nrs. 1084C en 1087L
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022096856.pdf303,5 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022077819

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/88
 • Aanvrager: IMMO STOKTEVIJVER BVBA
 • Onderwerp SH: slopen eengezinswoning met bijgebouwen + bouwen van drie nieuwe woningen
 • Ligging: Nieuwstraat 7, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 4 sectie B nr. 328W
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022077819.pdf609,8 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022086919

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/92
 • Aanvrager: Koen De Pauw en Veerle De Vleesschauwer
 • Onderwerp SH: slopen bestaande woning en garage + herbouwen van een eengezinswoning
 • Ligging: Kruiskenstraat 49, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie C nr. 357F
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022086919.pdf623,4 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022102996

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/114
 • Aanvrager: Fluvius System Operator
 • Onderwerp SH: slopen oude elektriciteitsdistributiecabine + bouwen nieuwe elektriciteitsdistributiecabine
 • Onderwerp IIOA: 12.2.1°
 • Ligging: Hontseindestraat zn, 9981  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nr. 596E
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022102996.pdf579,2 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022094321

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/112
 • Aanvrager: Sander Cools
 • Onderwerp SH: verbouwen ééngezinswoning
 • Ligging: Dorpsstraat 65, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 889/2 F en 889/2 G
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022094321.pdf574,2 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022095937

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/107
 • Aanvrager: Bart Bonte
 • Onderwerp SH: slopen van garagegebouw en tuinberging + bouwen van een nieuwe woning + functiewijziging naar eengezinswoning
 • Ligging: Ketterijstraat(WAT) 30, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A nrs. 1003E en 1005Y
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022095937.pdf582,4 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022071545

 • Aanvrager: Filip De Pauw
 • Onderwerp: slopen bestaande bebouwing + verkavelen van percelen in vier bouwloten
 • Ligging: Moershoofde(STL) zn kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 533K2, 533L2, 533D2 en 533H2
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket

Vergunningsbesluit OMV_2022071545.pdf620 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022095885

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/105
 • Aanvrager: Frans Leenaerts
 • Onderwerp SH: slopen van woning en bijgebouw + bouwen van twee halfopen eengezinswoningen + bouwen van twee garages
 • Ligging: Sint-Margrietestraat 80, 9981  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie A nrs. 123M en 124E
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022095885.pdf594,4 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022093286

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/101
 • Aanvrager: Fluvius System Operator
 • Onderwerp SH: slopen oude elektriciteitsdistributiecabine + oprichten nieuwe elektriciteitsdistributiecabine + aanleggen overwelving + melding milieu
 • Onderwerp IIOA: 12.2.1°
 • Ligging: Moershoofdeweg(STL) zn, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 364
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022093286.pdf630,9 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022120568

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/125
 • Aanvrager: Ben Vandeveire en VANDEPUTTE MARC
 • Onderwerp SH: plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1600 liter
 • Onderwerp IIOA: 17.1.2.2.1°
 • Ligging: Ziedelingen 3, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie C nr. 751N
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2022039947

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/48
 • Aanvrager: DE VLAEMINCK BOUW BV
 • Onderwerp SH: slopen van twee bijgebouwen en de achterbouw bij de school, en verwijderen van verhardingen + verbouwen van het hoofdvolume tot meergezinswoning met 14 appartementen + bouwen van 14 woningen + omgevingsaanleg
 • Ligging: Rommelsweg 8, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 936E, 936G, 936F en 936D
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022039947.pdf721,8 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2021187340

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/211
 • Aanvrager: Achiel Ryckaert en Tania Van de Velde
 • Onderwerp SH: slopen bijgebouw en woning + herbouwen van eengezinswoning
 • Ligging: Mollekot 37, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie C nrs. 2B2, 2C2 en 7/2 A
 • Datum beslissing: 01.09.2022  
 • Vergunningverlenende overheid: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen

Vergunningsbesluit OMV_2021187340.pdf620,2 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2022098488

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/110
 • Aanvrager: Lotte Temmerman en Michel Welvaert
 • Onderwerp SH: slopen woning en drie bijgebouwen + bouwen van een nieuwe eengezinswoning
 • Ligging: Vlotweg 31, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 36A, 36B, 37 en 39H
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022098488.pdf668,5 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022088665

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/94
 • Aanvrager: Jan Francque
 • Onderwerp SH: bouwen van bureauruimte met tuinberging
 • Ligging: Graafjansdijk 26 en 28, 9982 Sint-Laureins,  kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nrs. 236K, 236M en 238B
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022088665.pdf608,2 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022085773

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/91
 • Aanvrager: Nico Rammelaere
 • Onderwerp SH: slopen ééngezinswonig + bouwen ééngezinswoning
 • Ligging: Dorpsstraat 69, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 888E
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022085773.pdf616,4 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022016238

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/30
 • Aanvrager: Ellen Beke en Miguel Devisch
 • Onderwerp SH: slopen van stallen, drie bergingen en deel van varkensstal + verbouwing en functiewijziging van varkensstal tot vakantiewoning + functiewijziging van bedrijfswoning naar zonevreemde woning + bouwen van een nieuwe paardenstal + aanleggen van een buffervoorziening + verwijderen van twee verhardingen + milieuluik: overname vergunning van bvba Temcool, veranderen en hernieuwen vergunning door stopzetting varkenshouderij en omvorming tot paardenhouderij annex vakantiewoning voor plattelandstoerisme, stallen landbouwvoertuigen, opslag mazout met verdeelslang, opslag stro,  een binnenpiste en een grondwaterwinning
 • Onderwerp IIOA: 6.5.1°, 15.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 19.6.2°a), 32.4. en 53.8.1°b)
 • Ligging: Blekkersdijk 12, 9988  Sint-Laureins, kadastraal gekend als afdeling 5 sectie C nrs. 1937F, 1938F en 1938G
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022016238.pdf840,3 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.