Omgevingsvergunningen

Hier vind je een overzicht van beslissingen die werden genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins en die ter inzage liggen gedurende de beroepsperiode. Na afloop van de periode voor bekendmaking worden de beslissingen opnieuw verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket.

Ook het vergunningsbesluit kan je digitaal raadplegen.

Om inzage te krijgen in het volledige dossier, moet een afspraak gemaakt worden met de dienst Omgeving.

OMV_2022046896

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/51
 • Aanvrager: Douglas Van Tomme
 • Onderwerp SH: plaatsen van publiciteitszuil
 • Ligging: Dorpsstraat(STL) 167, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 775W2, 775Z, 775R2, 775S2, 775V2, 775T2, 777E, 778E, 780K en 1217A
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022046896.pdf253 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022031405

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/39
 • Aanvrager: Bob Roovers en Charlotte Defever
 • Onderwerp SH: verbouwen van ééngezinswoning
 • Ligging: Maagd van Gent 7, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie C nrs. 531L4 en 531P3
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022031405.pdf290,5 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022024805

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/33
 • Aanvrager: Clara Sesselle
 • Onderwerp SH: vellen van 20 bomen
 • Ligging: Kleine Vlotweg(STL) zn, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 380
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022024805.pdf591,5 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022063090

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/74
 • Aanvrager: Luc Verbeke
 • Onderwerp IIOA: tijdelijke bemaling voor de bouw van een zwembad
 • Rubriek IIOA: 53.2.2°a)
 • Ligging: Sint-Margrietestraat 27A, 9981  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nr. 610C
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

Vergunningsbesluit OMV_2022063090.pdf505 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2021184662

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/215
 • Aanvrager: Peggy Vervaet
 • Onderwerp SH: slopen en herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning + deels slopen en verbouwen van een bestaand bijgebouw met functiewijziging naar hobbypaardenstal
 • Ligging: Ketterijstraat 52, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A nrs. 1068K en 1068L
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2021184662.pdf700,9 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022013789

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/21
 • Aanvrager: Annelies van Rie
 • Onderwerp SH: slopen woning en berghok + bouwen van nieuwe woning
 • Ligging: Kruiskenstraat 53, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie C nr. 441E
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022013789.pdf635 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2021140068

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/34
 • Aanvrager: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Laureins OCMW
 • Onderwerp SH: vellen van 3 bomen + bouwen van fietsenberging
 • Ligging: Rommelsweg 12, 9980  Sint-Laureins 12A,   12B,   12C,   12D,  12E,   kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 933S, 933V, 933W, 933X, 933Y en 933Z
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2021140068.pdf550,2 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022031422

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/38
 • Aanvrager: Jens Crul
 • Onderwerp SH: aanbrengen van gevelisolatie en nieuwe gevelbekleding
 • Ligging: Hontseindestraat 26, 9981 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B 126S en 127V
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022031422.pdf547,7 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.