Omgevingsvergunningen

Hier vind je een overzicht van beslissingen die werden genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins en die ter inzage liggen gedurende de beroepsperiode. Na afloop van de periode voor bekendmaking worden de beslissingen opnieuw verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket.

Ook het vergunningsbesluit kan je digitaal raadplegen.

Om inzage te krijgen in het volledige dossier, moet een afspraak gemaakt worden met de dienst Omgeving.

OMV_2023043265

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/42
 • Aanvrager: Sofie Septor
 • Onderwerp SH: vellen van zes bomen
 • Ligging: Vlotweg 16, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 81E en 86
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2023043265.pdf632,6 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023033140

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/34
 • Aanvrager: PIET ANDRIES
 • Onderwerp SH: plaatsen hoogspanningscabine + vervangen van poort door raampartij + aanleggen van twee parkeerplaatsen + aanvullen/uitbreiden van de bestaande milieuvergunning
 • Onderwerp IIOA: 3.4.1°a), 6.5.1°, 15.1.1°, 16.3.2°a), 17.1.2.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.4. en 29.5.2.2°a)
 • Ligging: Singelken 20, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 762T2, 762P3 en 762R3
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2023033140.pdf639,8 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022174647

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/180
 • Aanvrager: Tim De Causmaecker
 • Onderwerp SH: bouwen kleine windmolen
 • Ligging: Rovershoek(WAO) 4, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 4 sectie A nr. 172F
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022174647.pdf665,8 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023038282

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/37
 • Aanvrager: Christophe Vanhauwenhuyse en Maddy Surinx
 • Onderwerp SH: regularisatie en aanpassing van de omgevingsaanleg bij de groepspraktijk
 • Ligging: Leemweg 17, 9980  Sint-Laureins19,   kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 925F4, 925X3 en 925V4
 • Projectnummer: -
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

Vergunningsbesluit OMV_2023038282.pdf600,9 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023011551

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/13
 • Aanvrager: Filip Matthijs
 • Onderwerp SH: slopen bestaande woning en bijgebouwen, bouwen rouwcentrum en milieuluik: verzorgen en thanatopraxie van overledenen, opbaring, rouwkamer en ontvangstruimte
 • Onderwerp IIOA: 17.4. en 35.
 • Ligging: Vlamingstraat 21, 9980  Sint-Laureins,   kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 749P
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

Vergunningsloket OMV_2023011551.pdf684,5 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022128658

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/137
 • Aanvrager: Achiel Ryckaert en Tania Van de Velde
 • Onderwerp SH: slopen bijgebouw en woning + herbouwen van eengezinswoning
 • Ligging: Mollekot 37, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie C nrs. 2B2, 6D, 2077C, 2077B, 2077D en 2077A
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: Deputatie

Vergunningsbesluit OMV_2022128658.pdf660,7 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2022174881

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/181
 • Aanvrager: Michaël Cools
 • Onderwerp SH: slopen en herbouwen van een bedrijfswoning
 • Ligging: Hoogte 38, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nrs. 776M en 776N
 • Vergunningverlenende overheid: Deputatie

Omgevingsvergunning OMV_2022174881.pdf651,5 Kb(pdf)

OMV_2022170116

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/3
 • Aanvrager: Marcel Huyghe en Sonja Huyghe
 • Onderwerp SH: slopen bestaande rundveestal, , verwijderen bestaande verharding, verwijderen bestaande mestvaalt, bouwen rundveestal met overdekte mestvaalt, aanleg infiltratievoorziening, aanleg nieuwe verharding, verplaatsen overwelving, vellen 2 straatbomen en veranderen en hernieuwen bestaand milieuluik
 • Onderwerp IIOA: 6.4.1°, 6.5.1°, 9.4.3.c)1°, 15.1.1°, 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 17.4., 19.6.2°a), 28.2.c)1°, 45.4.d) en 53.8.1°b)
 • Ligging: Eerstestraat 31, 9980  Sint-Laureins,   kadastraal gekend als afdeling 1 sectie C nr. 692G
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

Vergunningsbesluit OMV_2022170116.pdf758,9 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

GOEDKEURING plan-MER

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023-2030 (Lokaal Materialenplan)

PLMER-276-GK

Het team Omgevingseffecten heeft, op basis van de bepalingen van artikel 4.2.11 §4 van het DABM, het bovenvermeld plan-MER voor Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023- 2030 goedgekeurd. Het goedkeuringsverslag heeft het nummer PLMER-0276-GK gekregen.

Het goedkeuringsverslag en het goedgekeurde MER-rapport worden gepubliceerd op onze website www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank in de dossierdatabank onder het nr. PL0276.

Het goedgekeurde plan-MER moet deel uitmaken van de verdere besluitvormingsprocedure met betrekking tot dit plan. Wij verwijzen hiervoor naar artikel 4.2.11 § 6 en 7 van het DABM en artikel 12 van het plan-m.e.r.-besluit.

OMV_2023027645

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/29
 • Aanvrager: Corine CLAEYS en Dirk WELVAERT
 • Onderwerp SH: slopen bijgebouw + herbouwen woningbijgebouw
 • Ligging: Comercaatsweg 11, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nrs. 52R en 52M
 • Projectnummer: link omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023030148

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/31
 • Aanvrager: Alfons Mulder
 • Onderwerp SH: regularisatie aanbouw serre / veranda
 • Ligging: Hontseindestraat 77, 9981  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nr. 148D
 • Projectnummer: link omgevingsloket:  https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/#beslissing/projectuuid=viAtQyP3RN6vBEHEKCXrwg
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023031651

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/32
 • Aanvrager: Tania Van de Velde
 • Onderwerp SH: bouwen van 2 windmachines
 • Ligging: Maagd van Gent(WAT) zn, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie C nrs. 724, 725, 741 en 753
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2020154243

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/56
 • Aanvrager: Jan Van de Keere
 • Onderwerp SH: bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor het plaatsen van een kelder bij bouwen nieuwe woning
 • Onderwerp IIOA: 53.2.2°a)
 • Ligging: Beoostereedepolderdijk 1, 9982  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nr. 405F
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

Vergunningsbesluit OMV_2020154143.pdf506,9 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2023048727

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/48
 • Aanvrager: Patrick Soens
 • Onderwerp IIOA: plaatsen bovengrondse propaangastank van 1600 liter
 • Onderwerp IIOA: 17.1.2.2.1°
 • Ligging: Ketterijstraat 70, 9982  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nr. 1021M
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

Vergunningsbesluit OMV_2023048727.pdf486,2 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2023015895

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/21
 • Aanvrager: Sofie Septor
 • Onderwerp SH: slopen woning + slopen bijgebouw + herbouwen eengezinswoning + rooien van één boom + slopen paardenstal
 • Ligging: Vlotweg 16, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 81E en 86
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2023015895.pdf658,1 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023012819

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/18
 • Aanvrager: Anneke Vanhecke en Philippe Joos
 • Onderwerp SH: verbouwen ééngezinswoning + slopen bijgebouw + bouwen vrijstaande garage
 • Ligging: Sint-Margrietestraat 119, 9981  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nr. 87G
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2023012819.pdf667,8 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.