Omgevingsvergunningen

Hier vind je een overzicht van beslissingen die werden genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins en die ter inzage liggen gedurende de beroepsperiode. Na afloop van de periode voor bekendmaking worden de beslissingen opnieuw verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket.

Ook het vergunningsbesluit kan je digitaal raadplegen.

Om inzage te krijgen in het volledige dossier, moet een afspraak gemaakt worden met de dienst Omgeving.

OMV_2022163280

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/165
 • Aanvrager: Marleen Latomme
 • Onderwerp SH: vellen van 4 bomen
 • Ligging: Moershoofde 42, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 522E
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022163280.pdf580,1 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022171400

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/5
 • Aanvrager: HERMICH BVBA
 • Onderwerp IIOA: melding gedeeltelijke stopzetting van 312 varkens
 • Onderwerp IIOA: 9.4.1.c)1.2° en  9.4.1.d)2°
 • Ligging: Kruiskenstraat 62, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nrs. 780F en 780G
 • Vergunningverlenende overheid: Deputatie

Vergunningsbesluit OMV_2022171400.pdf1 Mb(pdf)

OMV_2022077819

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/88
 • Aanvrager: IMMO STOKTEVIJVER BVBA
 • Onderwerp SH: slopen eengezinswoning met bijgebouwen + bouwen van drie nieuwe woningen
 • Ligging: Nieuwstraat 7, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 4 sectie B nr. 328W
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022077819.pdf704,9 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2022148160

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/153
 • Aanvrager: Kurt Willems
 • Onderwerp SH: bouwen van halfopen eengezinswoning
 • Ligging: Hontseindestraat 41, 9981  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nr. 816L
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022148160.pdf584,6 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022144306

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/147
 • Aanvrager: John Van de Voorde
 • Onderwerp SH: aanbouwen van carport
 • Ligging: Vlasbloem 20, 9982  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nr. 1096A
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022144306.pdf578,2 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022118642

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/126
 • Aanvrager: Maurits Stieperaere
 • Onderwerp SH: zonevreemde functiewijziging voor de woning naar residentieel wonen + zonevreemde functiewijziging voor bijgebouwen naar woningbijgebouwen + slopen bijgebouwen
 • Ligging: Vlamingstraat 102, 9981  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie C nrs. 1130K en 1130/2
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022118642.pdf660,4 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022060720

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/72
 • Aanvrager: All Built BVBA
 • Onderwerp SH: slopen van een eengezinswoning + slopen van zes bijgebouwen + verbouwen van vijf eengezinswoningen + bouwen van drie woningen + bouwen van zeven garages
 • Ligging: Moershoofde 16, 18,   20,   22,   24,   26,   28,  30, 9980  Sint-Laureins,   kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 532P3, 532V3, 532R3, 532M3, 532T3, 532N3, 532S3 en 532L3
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022060720.pdf665,7 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2022139052

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/145
 • Aanvrager: Boudewijn Maenhout
 • Onderwerp SH: bouwen van eengezinswoning + tuinhuis
 • Ligging: Sint-Janspolderdijk 19, 9982  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A nrs. 989L en 989R
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022139052.pdf588,1 Kb(pdf) 

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022145622

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/151
 • Aanvrager: Lucie De Vos
 • Onderwerp SH: vellen van tien bomen
 • Ligging: Vlamingstraat 95, 9981  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie C nrs. 858L en 858D
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022145622.pdf584,2 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022139556

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/150
 • Aanvrager: Bart Detemmerman
 • Onderwerp SH: functiewijziging naar vakantiewoning zonder verbouwingswerken
 • Ligging: Calusdijk 14, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B nr. 487G4
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022139556.pdf608,1 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022104752

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/118
 • Aanvrager: Tim De Causmaecker
 • Onderwerp SH: plaatsen kleine windmolen
 • Ligging: Rovershoek(WAO) zn, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 4 sectie A nr. 180G
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2022104752.pdf635,7 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2022076730

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2022/138
 • Aanvrager: HERMICH BVBA
 • Onderwerp SH: afbraak oude varkensstal en bouwen nieuwe emissiearme mestvarkensstal met chemische luchtwasser, plaatsen spuitank en zwavelzuurtank, aanleg wadi en betonverharding
 • Ligging: Kruiskenstraat 62, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nrs. 780F en 780G
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: Deputatie

Vergunningsbesluit OMV_2022076730.pdf669,9 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.