Omgevingsvergunningen

Hier vind je een overzicht van beslissingen die werden genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins en die ter inzage liggen gedurende de beroepsperiode. Na afloop van de periode voor bekendmaking worden de beslissingen opnieuw verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket.

Ook het vergunningsbesluit kan je digitaal raadplegen.

Om inzage te krijgen in het volledige dossier, moet een afspraak gemaakt worden met de dienst Omgeving.

OMV_2024066249

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/60
 • Aanvrager: Kurt Pauwels en VANDEPUTTE MARC BV
 • Onderwerp IIOA: plaatsen bovengrondse propaangastank van 1600 liter
 • Onderwerp IIOA: 17.1.2.2.1°
 • Ligging: Rovershoek 3, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 4 sectie A nr. 68B
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2024039696

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/42
 • Aanvrager: Benny Van Overberghe
 • Onderwerp SH: aanbouwen fietsberging
 • Ligging: Ketterijstraat 37B, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B nr. 679E
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2024029666

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/32
 • Aanvrager: Orelie Haeck
 • Onderwerp SH: uitbreiden ééngezinswoning
 • Ligging: Hontseindestraat 34, 9981  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nr. 130S
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2024024732

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/30
 • Aanvrager: Christiaan Claeys
 • Onderwerp SH: regularisatie van een woningbijgebouw + aanleggen zwembad
 • Ligging: Bisdomstraat 28, 9982  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nr. 119F2
 • Projectnummer:
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2024011272

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/23
 • Aanvrager: Berdieke Goemaere en Jeroen Naeyaert
 • Onderwerp SH: slopen van serre + slopen van schuur + uitbreiden eengezinswoning met carport en leefruimtes  plaatsen ondergrondse propaangastank
 • Onderwerp IIOA: plaatsen ondergrondse propaangastank
 • Ligging: Vlotweg 25, 9980  Sint-Laureins,   kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 142G en 143R
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023031587

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/159
 • Aanvrager: Provincie Oost-Vlaanderen
 • Onderwerp IIOA: hernieuwen en veranderen bestaande inrichting voor recreatie
 • Onderwerp IIOA: 3.2.2°a), 3.4.1°a), 6.5.1°, 9.4.3.a)1°, 15.1.1°, 15.4.2°a), 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 17.4., 28.2.a)3°, 32.4., 32.8.2. en 43.1.1°b)
 • Ligging: Sint-Jansstraat 128, 132, 142, 9982  Sint-Laureins,   kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A nrs., 628E2, 628F2, 629A, 633K, 633L, 634_, 635A, 636C, 636A, 636D, 637_, 638_, 639_, 640_, 641_, 646C, 649M, 649L, 655B, 661A, , 704C, 713A, 715A, 716_, 717_, 718_ en 719P
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2024034577

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/38
 • Aanvrager: Sint-Laureins
 • Onderwerp SH: verplaatsen fietsenstalling
 • Ligging: Singelken zn, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 762M3
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2024023290

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/27
 • Aanvrager: Voetbalclub F.C. Goalgetters Sint - Laureins VZW
 • Onderwerp SH: bouwen clubhuis padel
 • Ligging: Singelken 15, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 762X3, 762Z3 en 762W3
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2024010917

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/15
 • Aanvrager: Boris Engels
 • Onderwerp SH: slopen van drie varkensstallen + aanleg betonverharding + gevelwijziging loods
 • Ligging: Kerselarenhoek 8A, 9982  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nrs. 949X, 949Y, 949Z, 949A2 en 951A
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2024010415

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/13
 • Aanvrager: Paul Ryckaert
 • Onderwerp SH: slopen 2 woningen + bouwen van ééngezinswoning
 • Ligging: Stee 15 en 15B, 9988  Sint-Laureins,  kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B nrs. 575E en 575F
 • Projectnummer: -
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023166672

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/5
 • Aanvrager: Shanna Huyghebaert en Wesley Gheerardyn
 • Onderwerp SH: uitbreiden woning + regularisatie keermuur
 • Ligging: Vaakweg 4, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 1080E
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Omgevingsvergunning OMV_2023166672.pdf618,3 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2024046976

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/49
 • Aanvrager: Daniël Decrick
 • Onderwerp IIOA: plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1600 liter
 • Onderwerp IIOA: 17.1.2.2.1°
 • Ligging: Molenstraat 96, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B nr. 201W
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2024043190

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/46
 • Aanvrager: Filip Willems en Willems-Bauwens
 • Onderwerp IIOA: tijdelijke bemaling voor het plaatsen van een kelder voor de melkinstallatie
 • Onderwerp IIOA: 53.2.2°a)
 • Ligging:  kadastraal gekend als afdeling 3 sectie C nr. 934a
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023159829

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/147
 • Aanvrager: Marcella Verstuyf
 • Onderwerp SH: slopen van deel woning, veldschuur en stalling + functiewijziging naar zonevreemde residentiële woning + functiewijziging van stalling 2 en 3 naar woningbijgebouw
 • Ligging: Kruiskenstraat 42, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nrs. 870D en 870E
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2024022347

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/29
 • Aanvrager: Christoph De Beule en Ilse Neirynck
 • Onderwerp SH: uitbreiden zonevreemde woning
 • Ligging: Mollekot 59, 9988  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie C nr. 68C
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen

OMV_2024017494

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/19
 • Aanvrager: Huysman Bouw NV
 • Onderwerp SH: bouwen van twee eengezinswoningen + bouwen van twee carports
 • Ligging: Graafjansdijk 17C en 17D, 9982  Sint-Laureins, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nr. 873F2
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2024044507

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/47
 • Aanvrager: DE VLAEMINCK BOUW BV
 • Onderwerp IIOA: tijdelijke bronbemaling in functie van het plaatsen van funderingen voor de bouw van een woonpark
 • Onderwerp IIOA: 53.2.2°a)
 • Ligging: Rommelsweg 8, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 936E, 936G, 936F en 936D
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

  U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2024042979

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/45
 • Aanvrager: Patriek De Swaef en VANDEPUTTE MARC BV
 • Onderwerp IIOA: Plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1600 liter
 • Onderwerp IIOA: 17.1.2.2.1°
 • Ligging: Comercaatsweg 32, 9981  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie C nr. 900D
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2024003968

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/11
 • Aanvrager: C2Invest BV
 • Onderwerp SH: slopen van woning en bijgebouw + bouwen meergezinswoning
 • Ligging: Dorpsstraat 124, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 724K
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Omgevingsvergunning OMV_2024003968.pdf665 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2023117059

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2023/111
 • Aanvrager: Achiel Ryckaert en Tania Van de Velde
 • Onderwerp SH: bouwen eengezinswoning na slopen bestaande woning en bijgebouw met inbegrip van een bronbemaling
 • Onderwerp IIOA: 53.2.2°a)
 • Ligging: Mollekot 37, 9988  Sint-Laureins,   kadastraal gekend als afdeling 5 sectie C nrs. 2B2, 2077C en 2077D
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

 • p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
 • Koning Albert II-laan 15 bus 130
 • 1210 Brussel

Neerlegging ter griffie kan ook op volgend bezoekersadres:

 • Marie-Elisabeth Belpairegebouw
 • Toren Noord (2de verdieping)
 • Simon Bolivarlaan 17
 • 1000 Brussel

OMV_2024016288

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2024/17
 • Aanvrager: Alex Vanhoucke
 • Onderwerp SH: vellen van 3 bomen
 • Ligging: Mandeweg zn, 9980  Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nr. 380B
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.