Omgevingsvergunningen

Hier vind je een overzicht van beslissingen die werden genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins en die ter inzage liggen gedurende de beroepsperiode. Na afloop van de periode voor bekendmaking worden de beslissingen opnieuw verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket.

Ook het vergunningsbesluit kan je digitaal raadplegen.

Om inzage te krijgen in het volledige dossier, moet een afspraak gemaakt worden met de dienst Omgeving.

OMV_2021114341

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/142
 • Aanvrager: Peter Martens en Sarah Saey
 • Onderwerp SH: verbouwen en uitbreiden eengezinswoning met nieuw volume aan achtergevel
 • Ligging: Beukenhof 25, 9980 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A 919K2
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2021114341.pdf537,1 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2021128800

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/139
 • Aanvrager: Jamie Ringoot
 • Onderwerp SH: aanbouwen terrasoverkapping tegen achtergevel
 • Ligging: Veldstraat(WAT) 25, 9988 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B 555E
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2021128800.pdf587,3 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2021142627

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/169
 • Aanvrager: Jeffrey De Smet
 • Onderwerp IIOA: plaatsen ondergrondse propaangastank van 2400 liter
 • Onderwerp IIOA: 1.2.2.1°
 • Ligging: Hontseindestraat 25, 9981 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B 159D
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
 • Link omgevingsloket

Vergunningsbesluit OMV_2021142627.pdf481,7 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2021005488

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/22
 • Aanvrager: LIPPENS LV
 • Onderwerp IIOA: hernieuwen en uitbreiden bestaande rundveehouderij
 • Onderwerp IIOA: 4.1°, 6.5.1°, 9.4.3.b)1°, 9.4.3.c)1°, 15.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 19.6.2°a), 28.2.b)1°, 28.2.c)1° en 53.8.1°a)
 • Ligging: Kerkstraat 40, 9988 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 4 sectie B 413G en 414C
 • Vergunningverlenende overheid: Deputatie
 • Link omgevingsloket

Vergunningsbesluit OMV_2021005488.pdf1006,5 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2021048387

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/104
 • Aanvrager: Peter Campe
 • Onderwerp SH: regularisatie betonverharding + regularisatie en overdekking mestvaalt
 • Onderwerp IIOA: 1.1° en 28.2.c)1°
 • Ligging: Smissestraat(STL) zn, 9980 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A 1090P, 1090S, 1090R en 1091L
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2021048387.pdf641,9 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2021110860

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/136
 • Aanvrager: De Vlaamse Waterweg nv en Lieven Dejonckheere
 • Onderwerp : vellen van 5 populieren aan weerzijden van het jaagpad langs de rechteroever van het Leopoldkanaal
 • Ligging: Leopoldskanaal zn, 9980 Sint-Laureins , kadastraal gekend als afdeling 1 openbaar domein
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2021110860.pdf573,6 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2021097487

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/117
 • Aanvrager: Sabrina De Schaepmeester en Sven Van Troys
 • Onderwerp SH: Slopen schuur + herbouwen woningbijgebouw op gewijzigde plaats
 • Ligging: Maagd van Gent 18, 9988 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie C 680B
 • Projectnummer: link naar omgevingsloket
 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Vergunningsbesluit OMV_2021097487.pdf635,7 Kb(pdf)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.