Bekendmaking vastgestelde stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Op 1 juli 2022 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en de Maas vast. De plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen.

Samen met de plannen keurde de Vlaamse Regering ook de conceptnota “de grote STROOMversnelling” goed. Een nota die extra beleid en doelstellingen aankondigt om tegen 2027 de watersystemen in een goede watertoestand te krijgen.

DE SGBP 2022-2027 werden voorbereid binnen de Coördinatiecommissie Intregraal Waterbeleid (CIW) en de bekkenstructuren. Ze bestaand uit verschillende plandelen : een Vlaams deel voor de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, elke bekkenspecifieke delen, ze grondwatersysteemspecifieke delen en een maatregelenprogramma. Ook de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen maken onderdeel uit van de SGBP 2022-2027.

De integrale plannen en alle bijhorende informatie zijn te raadplegen op: https://sgbp.integraalwaterbeleid.be.

Stroomgebiedbeheerplannnen 2022-2027.pdf263 Kb(pdf)

Gepubliceerd op dinsdag 18 okt 2022 om 14:23