Beheersorgaan Gemeenschapscentrum

Het gemeentelijk cultuuraanbod steunt grotendeels op het verenigingsleven. Daarom is het belangrijk een stimulerend kader te creëren voor verenigingen en vrijwilligers ter bevordering van dit ruim en gediversifieerd aanbod. Een belangrijke factor hierin is de culturele infrastructuur.

De bestaande gemeentelijke culturele infrastructuur vormt een gemeenschapscentrum dat volgende gebouwen en lokalen omvat:

  • Culturele site De Meet;
  • Lokale de Oude Melkerij (eerste verdieping);
  • Polyvalente zaal GBS De Regenboog Watervliet;
  • Lokaal in het dienstencentrum Watervliet (het dorpshuis, lokalen op eerste verdieping).

Opdracht

De opdracht van het beheersorgaan is het gemeentebestuur bijstaan bij het beheer van het gemeenschapscentrum. Het beheersorgaan beschikt over adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum zoals bijvoorbeeld verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, opstellen huishoudelijke reglementen, aanpassen gebruikers- en retributiereglementen, de programmatie, vorming en educatie, tentoonstellingen, ... .

Samenstelling

Het beheersorgaan is samengesteld uit:

  • Afgevaardigden uit het gemeentebestuur;
  • Vertegenwoordigers van filosofische en ideologische strekkingen en gebruikers;
  • Vertegenwoordigers van het Cultureel Adviesorgaan.

De huidig voorzitter is Oliver Diet.