Attest van Belgische kiezer

Maak een afspraak

Het attest van Belgische kiezer verklaart dat je aan alle voorwaarden voldoet voor uitoefening van het kiesrecht, en rechtmatig geregistreerd bent als Belgische kiezer.

Het attest van Belgische kiezer vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en rijksregisternummer van de betrokkene;
 • de woonplaats;
 • de staat van kiezer en/of kandidaat;
 • de datum van inschrijving in het bevolkingsregister.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jezelf;
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd);
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat;
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet;
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan het attest van Belgische kiezer opvragen bij jouw gemeente.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart;
 • je eigen identiteitskaart.