Asbest

Asbest is een gevaarlijke stof die ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zeker als het materiaal verweerd is en de vezels loskomen.

Inzameling aan huis op afroep

IVM en de gemeente voorzien een inzameling van hechtgebonden asbest aan huis via afroep.

Dit kan voor de afbraak van daken (met asbestplaten of -leien) tot maximaal 100 m².

Voor de inzameling van de platen of asbestleien moeten bigbags aangekocht worden.

Er zijn 3 formaten en per zak betaal je € 30:

 • Een asbestplatenzak met een klein volume (+/- 220 cm lang x 110 cm x 30  cm);
 • Een asbestplatenzak met een groot volume (+/- 320 cm lang x 123 cm x 30 cm);
 • Een bigbag (1 kubieke meter) voor asbestleien.

Voor dit project komen enkel daken in aanmerking tot 100 m².

Daarom kan men per adres maximaal 2 bigbags aankopen.

Voor de veilige verwijdering van asbestdaken groter dan 100 m² werk je best samen met een erkende asbestinzamelaar.

Aankopen bigbags

Recyclagepark

Dit kan op het recyclagepark tijdens de openingsuren.

Meld vooraf bij de parkwachter of je één of twee bigbags wenst. Hij zal dit ingeven zodat je de betaling kan doen aan de betaalzuil bij de uitgang van het park.

Dienst Burgerzaken

Je kan ook bigbags aankopen bij de dienst Burgerzaken tijdens de openingsuren.

Ophaling bigbags

Nadat de bigbag gevuld is, wordt de ophaling geregeld na het maken van een afspraak.

Een ophaling kan aangevraagd worden via de website van IVM.

Aanleveren op het recyclagepark

Je kan hechtgebonden asbest ook aanleveren op het recyclagepark.

Het is raadzaam om dit enkel te doen met kleine hoeveelheden (bijvoorbeeld dak van een tuinhuis).

Om het transport en de inzameling veilig te laten verlopen, wordt gevraagd om asbestmateriaal ook op het recyclagepark aan te brengen in een gesloten zak.

Er zijn gratis grote platenzakken en kleine zakjes (60 liter) ter beschikking tijdens de openingsuren op het recyclagepark, de dienst Burgerzaken en de Milieudienst

Het tarief voor het aanleveren van asbest op het recyclagepark bedraagt € 50/m³.

Het opzettelijk breken van asbestmateriaal is verboden!

Bij afbraakwerken dien je de platen zoveel mogelijk intact te houden en moet je vermijden dat deze gebroken worden!

Gooi geen asbestplatenzakken in de container maar leg deze voorzichtig neer.

Veiligheidskit

Samen met de zak of bigbag ontvang je een veiligheidskit met een wegwerp overall, een stofmasker en een flyer met meer info over hoe je veilig asbest kan verwijderen.

Ophaling via een geregistreerd asbestinzamelaar

Indien je zeer veel asbest wenst te verwijderen bijvoorbeeld een dak van meer dan 100 m² dan stel je best een erkende asbestverwijderaar aan.

Deze komt het asbest verwijderen en ophalen.

Een lijst met erkende firma's vind je op de website van OVAM.

Ook asbest dat verweerd is, moet je laten inzamelen door een geregistreerde asbestinzamelaar.

Ophaling bij land- en tuinbouwbedrijven

Land- of tuinbouwbedrijven of wie een landbouwnummer heeft, kan asbestplaten aan huis laten ophalen via containers.

Maximaal 2 containers per landbouwer, goed voor ongeveer 30 m³ aan platen.

Elke container kost € 170..

Hoe?

Je moet een aanvraag indienen bij de dienst Milieu door middel van onderstaand formulier.

Na goedkeuring van de aanvraag, dien je de containers vooraf te betalen via bancontact via de dienst Burgerzaken.

Pas na betaling wordt de aanvraag overgemaakt aan IVM die de ophaling van de asbestplaten op jouw bedrijf zal regelen via een geregistreerd asbestinzamelaar.

Hoe asbest verwijderen?

Alleen hechtgebonden asbest, dat nog in goede staat is en eenvoudig kan losgemaakt worden, mag door particulieren zelf verwijderd worden als er rekening gehouden wordt met onderstaande veiligheidsmaatregelen.

Deze zijn bij wet vastgelegd en dienen nageleefd te worden.

Wie in overtreden is met deze maatregelen kan geverbaliseerd worden!

 1. Bevochtig de asbestonderdelen intens, zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet wegwaaien. Opgelet: het gebruik van een hogedrukreiniger is verboden!
 2. Verwijder handmatig de elementen één voor één (losschroeven, losmaken). Probeer deze niet te breken.
 3. Maak gebruik van handwerktuigen (bijvoorbeeld schroevendraaier, klauwhamer). Gebruik zeker geen mechanische werktuigen met grote draaisnelheid (boor- en schuurmachines, zaag- en slijpschijven, ...).
 4. Gooi asbestmaterialen niet naar beneden maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.
 5. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen: een stofmasker beschermingsklasse FFP3 en een wegwerp overall. Doe deze buiten uit en spel ook schoenen buiten af.
 6. Zorg als je binnenshuis werkt voor een goede verluchting en maak achteraf alles schoon met water. Niet met een stofzuiger want die blaast de fijne asbestvezels de lucht in!
 7. Meng het materiaal nooit met ander bouw- en sloopafval!
 8. Laad en verpak het materiaal zoveel mogelijk intact en liefst buitenshuis.
 9. Hechtgebonden asbestcement (bijvoorbeeld golfplaten, daken- en gevelleien, afvoerbuizen, schouwpijpen, ...) in relatief goede staat, mag je zelf afvoeren naar het recyclagepark. Verpak ze in een daarvoor geschikte zak. Deze zakken zijn te verkrijgen op het recyclagepark en in het gemeentehuis.
 10. Vervoer hechtgebonden asbestcement enkel in geschikte gesloten zakken. Eens op het recyclagepark leg je deze voorzichtig in de container, volgens de richtlijnen van de parkwachter.

Reglementen

Tijdens de gemeenteraad van 17 oktober 2019 werd het retributiereglement 'verkoop van asbestzakken' goedgekeurd en is in de gemeente van kracht:

Publicatiedatum 22 oktober 2019

Retributiereglement verkoop van asbestzakken.pdf187 Kb(pdf)

Meer info

www.asbestinfo.be