Andere noodnummers

Medische noodnummers

Antigifcentrum

070 245 245

www.antigifcentrum.be

Tandarts van wacht

0903 399 69

www.tandarts.be/wachtdienst

Apotheek van wacht

0903 990 00

www.apotheek.be/

Ondersteuning

Tele-onthaal

106

www.tele-onthaal.be/nl/welkom

Zelfmoordlijn

1813

www.zelfmoordlijn1813.be

Kinderen- en jongeren telefoon

102

Maandag tot zaterdag van 16 uur tot 22 uur

awel.be/

Druglijn

078 151 020

www.druglijn.be/

Opvoedingslijn

078 15 00 10

www.opvoedingslijn.be/

Centrum Algemeen Welzijnswerk

0800 13 500

www.caw.be/

Veiligheid

Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling

1712

www.1712.be

Childfocus

1160 000

www.childfocus.be

Gasgeur of gaslek

0800 650 65

www.fluvius.be/nl

Securail veiligheid in het station en op de trein

0800 30 230

www.belgiantrain.be/nl

Speleohulp

04 257 66 00

www.civieleveiligheid.be/nl

DOC STOP

Centrale dienst die 24 uur op 24 bereikbaar is voor het blokkeren van een identiteitskaart of Belgisch paspoort na verlies of diefstal.

De dienst is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar.

00800 2123 2123

www.docstop.be

CARD STOP

Centrale dienst voor het blokkeren van een bank - en kredietkaarten.

De dienst is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar.

070 344 344

www.cardstop.be of www.mijnkaart.be