Ambulante handel

Wie een ambulante handel wenst uit te oefenen op het openbaar domein, dient voorafgaand een machtiging aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen.

De gemeente bepaalt de voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen bij reglement.