Occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter

Wat

Voor een occasionele niet-commerciële verkoop moet je een aanvraag tot een toestemming indienen bij de gemeente.

Deze ambulante activiteit is vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart) wegens zijn specifieke aard.

Indien de occasionele verkoop met niet-commercieel karakter plaatsvindt in meerdere gemeenten in het Vlaams Gewest:

 • vraag je een toelating aan bij elke gemeente.
 • Indien een (of meerdere) van de gemeenten geen toestemming hanteert, richt je voor deze gemeente(n) aanvullend een aanvraag tot toestemming tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Voorwaarden

Je heeft geen machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart) nodig voor een occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter, voor zover het occasioneel karakter behouden blijft en de opbrengst bestemd is voor één van volgende goede doelen:

 • menslievend, sociaal, cultureel, sportief of educatief doel;
 • de verdediging en promotie van de natuur, van de dierenwereld, van een ambacht of van streekproducten;
 • een humanitaire catastrofe, steun bij een ramp of steun bij belangrijke schade.

De toestemming wordt afgeleverd door de gemeente en beperkt zich tot grondgebied van de gemeente.

Procedure

Je dient jouw aanvraag in via het aanvraagformulier met volgende elementen:

 • de verantwoordelijke van de actie;
 • het doel van de actie;
 • de plaatsen(en) waar de actie zal plaatsvinden;
 • de periode(s) van verkoop;
 • de te koop aangeboden producten of diensten;
 • een schatting van de hoeveelheid producten of diensten.

Je kan de aanvraag indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs;
 • per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de standplaats.

Bedrag

De aanvraag en de activiteit zijn gratis.

Relevante wetgeving