Algemeen directeur

De organisatie, coördinatie en de dagelijkse leiding van de gemeente- en OCMW-diensten gebeurt door de algemeen directeur, Melina Van Audenaerde.

Zij vormt een brug tussen het beleid en de uitvoering van beleidsbeslissingen.

Zij staat ook aan het hoofd van het personeel en is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.