Afwijking op wekelijkse rustdag

Elke handelaar, behoudens uitzonderingen, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 5 uur of om 13 uur en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur. Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.

De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.

De handelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. De meeste winkels (die gewoon overdag open zijn) moeten volgende sluitingsuren respecteren:

  • voor 5 uur en na 20 uur;
  • voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan.
    • Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven.

De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen:

  • Op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden. Je kan een aanvraag indienen als jouw zaak in onze gemeente is gevestigd.
  • Naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten

Procedure

Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag. Een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend

Kostprijs

De aanvraag en toelating zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15).

Meer info

https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/sluitingsuren-en-wekelijkse