Afkoppeling van hemelwater

Wanneer een nieuwe riolering in de straat wordt gelegd, moet het er een gescheiden stelsel aangelegd worden waarbij het regenwater apart van het afvalwater wordt afgevoerd.

De aanpalende bewoners dienen dan ook hun afvalwater gescheiden van het regenwater aan te brengen op de riool en de regenwaterafvoer. Bij dergelijke werken worden alle omwonenden hierover geïnformeerd.

Bij renovaties aan woningen of bij de heraanleg van een oprit, krijgen we soms de vraag of het mogelijk is om het hemelwater af te koppelen van de riolering. Dergelijke individuele vragen kan je aanvragen bij de Technische dienst.

Of ben je op zoek naar?