Energieschaarste

Indien er in Vlaanderen een stroomtekort zou ontstaan, dan kan de overheid beslissen het afschakelplan in werking te doen treden.

Een afschakelplan wordt door de regering enkel bij extreme nood aangepast.

Elia, beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, heeft dit afschakelplan zo uitgewerkt dat het manueel kan worden geactiveerd in geval van schaarste.

Het zijn de ministers van Energie en Economie die op de vooravond van een eventueel tekort beslissen welke schijf wordt uitgeschakeld. De overheid kiest in principe voor de piekmomenten tussen 17 uur en 20 uur 's avonds.

Het afschakelplan voorziet 8 schijven, die niet noodzakelijk met regionale of plaatselijke zones overeenkomen.

Zo kan de situatie binnen eenzelfde gemeente of zelfs straat verschillend zijn.

Als het plan in werking zou treden, zullen eerst de gemeenten uit schijf 8 worden afgeschakeld, nadien wordt overgegaan naar schijf 7, dan schijf 6 en zo verder.

Een overzicht van welke straten in het afschakelplan zijn opgenomen vind je op de site van Fluvius.