Algemeen nood- en interventieplan (ANIP)

Wat is een algemeen nood- en interventieplan?

Het Koninklijk Besluit  van 22 mei 2019 betreffend de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen, verplicht elke gemeente of stad in België een algemeen nood- en interventieplan (ANIP) op te maken dat het multidisciplinair optreden regelt en de algemene richtlijnen en de nodige informatie bevat om het beheer van een noodsituatie te verzekeren.

Dit algemeen nood- en interventieplan moet er dus voor zorgen dat er bijvoorbeeld bij een overstroming, gasontploffing, zware brand op een industrieterrein, in een school, een paniektoestand tijdens een massamanifestatie of een zwaar ongeval op de N9 of E34 de verschillende disciplines zoals brandweer, medische hulpverlening, politie, logistieke steun en communicatie perfect samenwerken om de situatie onder controle te krijgen. De mogelijke schadelijke gevolgen van een ramp te beperken, de dreiging weg te nemen en de bevolking te informeren betreffende voorzorgsmaatregelen zoals schuilen en evacueren, waar kan ik terecht met vragen, waar is mijn kind ondergebracht, waar kan ik schade melden, ...

Veiligheidscel

De uitwerking van het ANIP ligt in handen van de intergemeentelijke veiligheidscel Sint-Laureins - Eeklo - Kaprijke.

De veiligheidscel bestaat uit:

Naast het uitwerken van het ANIP moet de de veiligheidscel ook instaan voor:

  • Het voortdurend actualiseren van het plan;
  • Het opstellen van een oefenbeleid;
  • Het evalueren van de oefeningen en noodsituaties;
  • Het evalueren van het ziekenhuisnoodplan - en attesteren;
  • Het opmaken van een risico-inventaris en - analyse;
  • Het organiseren van voorafgaande informatie aan de bevolking betreffende de noodplanning.

Fases

In geval van een noodsituatie is het mogelijk dat er een fase afgekondigd wordt. Het afkondigen van een fase kan enkel door de beleidsverantwoordelijke.

In totaal zijn er 3 verschillende fases:

  • Gemeentelijke fase -> burgemeester;
  • Provinciale fase -> gouverneur;
  • Federale fase -> minister.

BNIP

Op basis van de risico-inventaris en -analyse zal er naast het ANIP ook voor bepaalde risico's een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) opgesteld worden. Dit BNIP omvat bijzondere richtlijnen betreffende het risico zoals waar wordt een noodhospitaal opgericht, waar is het opvangcentrum indien er zich iets voordoet, ... .

Meer info

Heb je vragen of wens je meer info rond het ANIP en/of BNIP, dan kan je contact opnemen met de noodplanningscoördinator.

Meer informatie

Meer informatie vind je terug op onderstaande websites:

https://www.gouverneuroost-vlaanderen.be/bevoegdheden/veiligheid/noodplanning

https://crisiscentrum.be/nl/wat-doen-overheden

https://www.facebook.com/crisiscenterBE