Straatbomen en hagen

De meeste straatbomen zijn GEEN eigendom van de gemeente, maar behoren toe aan de aangelanden via het plantrecht dat van toepassing is op de buurtwegen. De bomen langs de gewestwegen worden onderhouden door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De gewestwegen zijn: N434 (Eeklo/Bentille), N455 (Balgerhoeke/Sint-Margriete) en N456 (Kaprijke/Watervliet).

Het is verboden bomen die tot de eigendom van de gemeente of AWV behoren op eigen initiatief te snoeien of te verwijderen.
Bladeren van de bomen worden op geregelde tijdstippen verwijderd. Op pleinen en in wijken, waar bomen van de gemeente staan, worden door de technische dienst bladkorven geplaatst.

Technische dienst

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 53
F 09/379 07 77
technischedienst@sint-laureins.be