aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Leegstaande woningen en gebouwen

Op 1 september 2009 trad het Grond- en Pandendecreet in werking. Dit decreet bepaalt ondermeer dat vanaf 1 januari 2010 niet meer het Vlaams Gewest, maar de gemeenten bevoegd zijn om leegstaande woningen en gebouwen op te sporen. De gewestelijke inventaris van leegstaande woningen en gebouwen wordt sinds 1 januari 2010 opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Opname in het leegstandsregister:

Een woning of gebouw wordt opgenomen in het leegstandsregister wanneer het gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden leegstaat.
Een woning kan worden geschrapt uit het leegstandsregister wanneer ze minstens 6 opeenvolgende maanden opnieuw bewoond is. De schrapping moet worden aangevraagd door de eigenaar zelf.

Heffing op de leegstand:

Elke woning die minstens 1 jaar is opgenomen in het leegstandsregister wordt heffingsplichtig. De heffing voor een leegstaande woning voor de belastingjaren 2014 t.e.m. 2019 bedraagt 1.400 euro.

Er zijn enkele uitzonderingsgevallen voorzien, waarin er geen heffing moet worden betaald. Het gaat bijvoorbeeld om eigenaars die in een rusthuis verblijven, of die de woning nog maar pas gekocht hebben, of om woningen die gerenoveerd worden.

Reglementen:

Tijdens de gemeenteraadszitting van 17 december 2020 werd het belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen goedgekeurd voor de aanslagjaren 2021-2025:

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 54
F 09/379 07 77
stedenbouw@sint-laureins.be