aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt.

De volgende gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn geldig in het hele Vlaamse Gewest:

Algemene Vlaamse bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer

Algemene stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid

-  gewestelijke verordening breedband: https://www.ruimtelijkeordening.be/Verordeningen/Breedband

De volgende gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is geldig in de gemeente Sint-Laureins:

Gemeentelijke verordening inzake lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering, de afkoppeling van hemelwater en de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater (pdf, 76.3 kB)

Aanverwante onderwerpen