Gemeentelijk RUP "De Schepper"

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘De Schepper’ werd door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd op 04/06/2009. Het RUP werd opgemaakt om de stedenbouwkundige voorschriften die het bedrijf De Schepper kreeg in het BPA ‘Zonevreemde bedrijven’, aan te passen aan de noden. Meer bepaald werd het voor het bedrijf mogelijk gemaakt om een bedrijfswoning op te richten.

Het bestemmingsplan van het RUP vind je hier (pdf, 1.5 MB).

De bijhorende stedenbouwkundige voorschriften vind je hier (pdf, 41.9 kB).

De toelichtingsnota vind je hier (pdf, 6.8 MB).

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 54
F 09/379 07 77
stedenbouw@sint-laureins.be