aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) vervangt voor een bepaald gebied de gewestplanbestemming, en legt via stedenbouwkundige voorschriften vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden, wat de bouwmogelijkheden zijn, en hoe het gebied moet ingericht en beheerd worden.

Een RUP kan slechts worden opgemaakt voor een gebied, wanneer dat expliciet werd vermeld in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

Er bestaan 3 soorten RUP’s, afhankelijk van de overheid die het RUP heeft opgemaakt:

-  gewestelijke RUP’s

-  provinciale RUP’s

-  gemeentelijke RUP’s

Op het grondgebied van de gemeente Sint-Laureins werden de volgende RUP’s goedgekeurd:

-  Gewestelijk RUP ‘Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur: Onderdelen Grote Eenheid Natuur “Meetjeslands Krekengebied”’ (goedgekeurd op 20/02/2004)

-  Gemeentelijk RUP ‘Lokaal bedrijventerrein en recreatiegebied’ (goedgekeurd op 03/07/2008)

-  Gemeentelijk RUP ‘Recreatiegebieden’ (goedgekeurd op 07/05/2009)

-  Gemeentelijk RUP ‘De Schepper’ (goedgekeurd op 04/06/2009)

-  Gemeentelijk RUP 'Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied' (goedgekeurd op 12/01/2012)

-  Gemeentelijk RUP "Van Gucht" (goedgekeurd op 24/10/2013)

Meer informatie over deze RUP's kan je hieronder downloaden.