aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmakingen aanvragen omgevingsvergunningen : openbare onderzoeken

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING LV VAN LEEUWE

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019003523

Referentie gemeente:

2019/00007/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

Van Leeuwe LV_wijziging, uitbreiding rundveebedrijf

Projectnaam gemeente:

Van Leeuwe LV_: uitbreiding groenvoederopslag, wijziging vergunde dieren binnen bestaande stallen (totaal aantal blijft ongewijzigd)

Ligging:

Molenkreekstraat 1 te 9981 Sint-Laureins

Afdeling 43015, sectie A, perceel 473C, 473E, 473F, 473G, 474A, 477K, 477L, 477M

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door LV Van Leeuwe , Molenkreekstraat 3B , een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Molenkreekstraat 1 te 9981 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43015, sectie A, perceel 473C, 473E, 473F, 473G, 474A, 477K, 477L, 477M.

Het betreft een aanvraag tot Van Leeuwe LV_: uitbreiding groenvoederopslag, wijziging vergunde dieren binnen bestaande stallen (totaal aantal blijft ongewijzigd).

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

9.4.3.b.1 : verminderen stalplaatsen voor 5 runderen in woongebied met landelijk karakter

9.4.3.c.1 : uitbreiden met stalplaatsen voor 5 runderen in agrarische gebied

45.14.3 : uitbreiden groenvoederopslag van 6287 m³ tot 7500 m³

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/01/2019 tot en met 21/02/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 21/02/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING VAN DE VEIRE ALEX

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018155167

Referentie gemeente:

2018/00128/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

Van de Veire-Cornelis, regularisatie

Projectnaam gemeente:

regularisatie oprichten schuur/berging

Ligging:

Mollekot 61 te 9988 Sint-Laureins

Afdeling 43017, sectie C, perceel 89B, 89F

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Van de Veire Alex F.A., Mollekot 61 te 9988 Sint-Laureins, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Mollekot 61 te 9988 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43017, sectie C, perceel 89B, 89F.

Het betreft een aanvraag tot regularisatie oprichten schuur/berging.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 21/01/2019 tot en met 20/02/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 20/02/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

DRIES COCQUYT - KATHY INGELS

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018151764

Referentie gemeente:

2018/00135/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

Cocquyt Dries-Ingels Kathy

Projectnaam gemeente:

slopen woning met aangebouwde stal + slopen stal + slopen berging + slopen en herbouwen bakkeet + bouwen woning

Ligging:

Eerstestraat 38 te 9980 Sint-Laureins

Afdeling 43014, sectie C, perceel 263C, 264C

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Dries Cocquyt – Kathy Ingels, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Eerstestraat 38 te 9980 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43014, sectie C, perceel 263C, 264C.

Het betreft een aanvraag tot slopen woning met aangebouwde stal + slopen stal + slopen berging + slopen en herbouwen bakkeet + bouwen woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 2019-01-31 tot en met 2019-03-01.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 2019-03-01, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018157497

Referentie gemeente:

2018/00136/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

Bouwen van een koppelwoning en garage, berging/carport

Projectnaam gemeente:

Bouwen van een koppelwoning met garage, berging/carport

Ligging:

Dorpsstraat 201, Dorpsstraat 203 te 9980 Sint-Laureins

Afdeling 43014, sectie A, perceel 787D

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Dorpsstraat 201, Dorpsstraat 203 te 9980 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43014, sectie A, perceel 787D – loten 1 en 2.

Het betreft een aanvraag tot Bouwen van een koppelwoning met garage, berging/carport.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 15/02/2019 tot en met 16/03/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 16/03/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.