aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmakingen aanvragen omgevingsvergunningen : openbare onderzoeken

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING ASCOT PROJECTS

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018135548

Referentie gemeente:

2018/00104/VK

Projectnaam omgevingsloket:

Sint-Margriete, verkavelingswijziging Hontseindestraat

Projectnaam gemeente:

loten 3, 4, 5 en 6 voor halfopen bebouwing wijzigen naar loten 1, 2 , 3, 4 en 5 voor halfopen en gesloten bebouwing

Ligging:

Hontseindestraat 47, Hontseindestraat 47A, Hontseindestraat 49, Hontseindestraat 49A te 9981 Sint-Laureins

Afdeling 43015, sectie B, perceel 816C, 816D, 816E, 816F

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door ASCOT PROJECTS, Oude Weg 39 te 9991 Maldegem, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hontseindestraat 47, Hontseindestraat 47A, Hontseindestraat 49, Hontseindestraat 49A te 9981 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43015, sectie B, perceel 816C, 816D, 816E, 816F.

Het betreft een aanvraag tot loten 3, 4, 5 en 6 voor halfopen bebouwing wijzigen naar loten 1, 2 , 3, 4 en 5 voor halfopen en gesloten bebouwing.

Type handelingen:

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/12/2018 tot en met 10/01/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10/01/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING VANDEVELDE BART

Referentie omgevingsloket:  OMV_2018137386

Referentie gemeente:  2018/00107/OMV

Projectnaam omgevingsloket:  VANDEVELDE-CARPELS Bart & Christel

Projectnaam gemeente:  bouwen van ééngezinswoning met carport

Ligging:  Vlasbloem 14 te 9982 Sint-Laureins

 Afdeling 43013, sectie C, perceel 1096D

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Vandevelde Bart, Vlamingstraat 73 te 9980 Sint-Laureins, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vlasbloem 14 te 9982 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43013, sectie C, perceel 1096D.

Het betreft een aanvraag tot bouwen van ééngezinswoning met carport.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12/12/2018 tot en met 11/01/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 11/01/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING BAVARTI

Referentie omgevingsloket:  OMV_2018113343

Referentie gemeente:  2018/00124/OMV

Projectnaam omgevingsloket:  Bavarti uitbreiding varkenshouderij

Projectnaam gemeente:  Bavarti hernieuwen en veranderen varkenshouderij – bouwen biggenstal, plaatsen luchtwasser, voedersilo’s en aanleg noodzakelijke verhardingen

Ligging:  Riethul 1 te 9982 Sint-Laureins

 Afdeling 43014, sectie B, perceel 168K, 172D, 173A, 175, 181

Het gemeentebestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Bavarti, vertegenwoordigd door Hilde Van Herrewege, gevestigd te 9971 Kaprijke, Westermolenstraat 1, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Riethul 1 te 9982 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43014, sectie B, perceel 168K, 172D, 173A, 175, 181

Het betreft een aanvraag tot Bavarti hernieuwen en veranderen varkenshouderij – bouwen biggenstal, plaatsen luchtwasser, voedersilo’s en aanleg noodzakelijke verhardingen

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

6.5.1, 9.4.1.c.2, 15.1.1, 17.3.2.1.1.1.b, 17.4, 28.2.c.2, 53.2.2.a, 53.8.2, 3.2, 31.1.1.b

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 21/12/2018 tot en met 20/01/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 03/12/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

maandag 9 – 12 uur

dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.