aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmakingen aanvragen omgevingsvergunningen : openbare onderzoeken

Hieronder vind je een overzicht van ingediende omgevingsvergunningsaanvragen op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins, die ter inzage van het publiek liggen tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Na afloop van het openbaar onderzoek worden de dossiers verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket (https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek).

Dit kan enkel tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Om inzage te krijgen in het volledige dossier, moet je een afspraak maken met de dienst omgeving: 092 18 76 54 of stedenbouw@sint-laureins.be.

Gedurende het openbaar onderzoek kan u bezwaren en opmerkingen indienen.

Dit kan via het publiek omgevingsloket of schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen van gemeente Sint-Laureins, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins.

OMV_2020099744

 • Aanvrager: Bruno Van Hoecke en Lieve D'hoore

 • Onderwerp SH: verbouwen van eengezinswoning met gedeeltelijke functiewijziging

 • Ligging:  Sint-Janspolderdijk 23, 9982 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A nr. 984K

 • Periode openbaar onderzoek: 8 april 2021 t.e.m. 7 mei 2021

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

 • Link omgevingsloket

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022 – 2027 voor stroomgebiedbeheersplannen, overstromingsrisicobeheersplan en het Programma Noordzee

Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat informeerde het departement Omgeving over het volgende:

Onlangs is het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en de bijlagen daarvan, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan

en het Programma Noordzee voor de periode 2022-2027 door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld.

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 liggen deze stukken, samen met het milieueffectrapport en Passende beoordeling, ter inzage via www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma en op een aantal locaties in Nederland. De adressen zijn te vinden op de website.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen over de inhoud van het Ontwerp Nationaal Water Programma of de bijlagen? Dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl.
Heeft u vragen over de zienswijzenprocedure? Dan kunt u contact opnemen met de directie Participatie. Het telefoonnummer is (070) 456 89 99. Het e-mailadres is info@platformparticipatie.nl

Indien u wenst te reageren, gelieve rechtstreeks bij de Nederlandse instantie te reageren.

Via de deze link ziet u hoe het departement Omgeving dit dossier bekend maakt, namelijk: https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/.

Overeenkomstig  het verdrag van Espoo en de Europese richtlijn moet de bekendmaking is  de bekendmaking  nodig om inspraak te geven aan de burgers van de betrokken gemeenten bij grensoverschrijdende plannen en projecten.

OMV_2021030457

 • Aanvrager: Frank Hoste

 • Onderwerp SH: slopen en herbouwen van bijgebouw

 • Ligging:  Moershoofdeweg 7, 9980 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 1000K

 • Periode openbaar onderzoek: 26 maart 2021 t.e.m. 24 april 2021

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

 • Link omgevingsloket

OMV_2021009635

 • Aanvrager: Roger Daene

 • Onderwerp SH: aanbouwen van carport met berging

 • Ligging:  Jeronymus Lauwerijnstraat 7, 9988 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B nr. 674W2

 • Periode openbaar onderzoek: 25 maart 2021 t.e.m. 23 april 2021

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

 • Link omgevingsloket

Link omgevingsloket:

OMV_2021004559

 • Aanvrager: Ivan De Zutter

 • Onderwerp : rundveehouderij, stallen voertuigen, opslag hout en mest en een grondwaterwinning

 • Onderwerp IIOA: 9.4.3.c)1°, 15.1.1°, 19.6.2°a), 28.2.c)1° en 53.8.1°b)

 • Ligging:  Warande 20, 9980 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nrs. 50D, 50C, 67B en 72B

 • Periode openbaar onderzoek: 20 maart 2021 t.e.m. 18 april 2021

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

OMV_2021006963

 • Aanvrager: Jan van de Keere

 • Onderwerp SH: slopen bestaande bebouwing + herbouwen woning en herbouwen schuur-woningbijgebouw op gewijzigde plaats + functiewijziging woning naar residentieel wonen

 • Ligging:  Beoostereedepolderdijk 1, 9982 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nrs. 404D en 405F

 • Periode openbaar onderzoek: 26 februari 2021 t.e.m. 27 maart 2021

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

 • Link omgevingsloket