aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmakingen aanvragen omgevingsvergunningen : openbare onderzoeken

Hieronder vind je een overzicht van ingediende omgevingsvergunningsaanvragen op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins, die ter inzage van het publiek liggen tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Na afloop van het openbaar onderzoek worden de dossiers verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket (https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek).

Dit kan enkel tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Om inzage te krijgen in het volledige dossier, moet je een afspraak maken met de dienst omgeving: 092 18 76 54 of stedenbouw@sint-laureins.be.

Gedurende het openbaar onderzoek kan u bezwaren en opmerkingen indienen.

Dit kan via het publiek omgevingsloket of schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen van gemeente Sint-Laureins, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins.

OMV_2020072159

  • Aanvrager: LEENAERTS BIO - PRODUCENT BVBA
  • Onderwerp SH: regularisatie bijgebouw + regularisatie schrijnwerk hoofdgebouw + inrichten van verblijfsgelegenheid voor seizoenarbeider + regularisatie verhardingen en aanhorigheden
  • Ligging:  Drijdijk 3, 9988 Sint-Laureins, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie A nrs. 1332, 1333, 1334/2  en 1347H
  • Periode openbaar onderzoek: 10 juli 2020 t.e.m. 8 augustus 2020
  • Vergunningverlenende overheid: gemeente Sint-Laureins

OMV_2020067428

  • Aanvrager: Julie Hoste en Stefaan Hoste
  • Onderwerp SH: slopen bestaande bebouwing + herbouwen woning en bijgebouw + aanleggen verharding + vellen van vijf bomen
  • Ligging:  Houtlanddijk 1, 9982 Sint-Laureins, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nrs. 55A, 56A, 57A, 58A, 60F en 60E
  • Periode openbaar onderzoek: 23 juli 2020 t.e.m. 21 augustus 2020
  • Vergunningverlenende overheid: gemeente Sint-Laureins

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING DE PAUW WIM

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020049869

Referentie gemeente:

87

Projectnaam omgevingsloket:

De Pauw Wim - hernieuwing

Projectnaam gemeente:

Hernieuwen, wijzigen en samenvoegen bestaande vergunningen Hontseindestraat 59 en Hontseindestraat 84

Ligging:

Hontseindestraat 84, 9981 Sint-Laureins

afdeling 3 sectie B nrs. 448F, 448G en 448H

Inrichtingsnummer

20200416-0056

Het bestuur van gemeente Sint-Laureins deelt mee dat door Wim De Pauw wonende te Hontseindestraat 59 te 9981 Sint-Laureins, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, als bevoegde vergunningverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hontseindestraat 84, en met als kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nrs. 448F, 448G en 448H.

Het betreft een aanvraag tot hernieuwen, wijzigen en samenvoegen bestaande vergunningen Hontseindestraat 59 en Hontseindestraat 84.

Type handelingen: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

6.5.1°, 9.3.1.c)2°, 9.3.1.d), 15.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.2.1.2.1°, 28.2.c)1°, 43.1.1°c) en 53.8.2°

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 19 juli 2020 tot en met 17 augustus 2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 17 augustus 2020, worden ingekeken via de website van het publieke omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of u kan dit dossier inkijken na afspraak met de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins.  Een afspraak maken kan telefonisch op het nummer 09/218 76 54 of via mail stedenbouw@sint-laureins.be.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins.

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst milieu- en natuur vergunningen of Dienst Ruimtelijke vergunningen e-mail: omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be, tel: 09 276 21 50.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING NOE LUC

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020067500

Referentie gemeente:

76

Projectnaam omgevingsloket:

Duplicaat van Noë Luc

Projectnaam gemeente:

Wijzigen rundvee naar melkvee en actualisatie vergunning

Ligging:

Kruiskenstraat 23

afdeling 1 sectie C nrs. 158C, 158D en 163N

Inrichtingsnummer

20200421-0067

Het bestuur van gemeente Sint-Laureins deelt mee dat door Luc Noë wonende te Kruiskenstraat 23 te 9980 Sint-Laureins, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, als bevoegde vergunningverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kruiskenstraat 23, en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 158C, 158D en 163N.

Het betreft een aanvraag tot wijzigen rundvee naar melkvee en actualisatie vergunning.

Type handelingen: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

6.4.1°, 6.5.1°, 9.4.3.c)2°, 15.1.1°, 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 17.4., 19.6.2°a), 28.2.c)1°, 45.4.e)1°, 45.14.3° en 53.8.1°b)

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 10 juli 2020 tot en met 8 augustus 2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 8 augustus 2020, worden ingekeken via de website van het publieke omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of u kan dit dossier inkijken na afspraak met de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins.  Een afspraak maken kan telefonisch op het nummer 09/218 76 54 of via mail stedenbouw@sint-laureins.be.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins.

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst milieu- en natuur vergunningen of Dienst Ruimtelijke vergunningen e-mail: omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be, tel: 09 276 21 50.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING VAN KERREBROEK WILFRIED

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020075356

Referentie gemeente:

2020/00066/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

VAN KERREBROECK

Projectnaam gemeente:

exploiteren niet vergunningsplichtige rundveehouderij

Ligging:

Goochelaarstraat 16 te 9980 Sint-Laureins

Afdeling 43014, sectie B, perceel 262/02L

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Wilfried Van Kerrebroek, Goochelaarstraat 16, 9980 Sint-Laureins, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Goochelaarstraat 16 te 9980 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43014, sectie B, perceel 262/02L.

Het betreft een aanvraag tot exploiteren niet vergunningsplichtige rundveehouderij.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

6.4.1, 28.2.c.1, 53.8.1.b

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/06/2020 tot en met 15/07/2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 15/07/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.