aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmakingen aanvragen omgevingsvergunningen : openbare onderzoeken

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING VERHOOST - HENCKENS

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019067012

Referentie gemeente:

2019/00082/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

Bouwen van een ingegraven kelderconstructie

Projectnaam gemeente:

bouwen van een ingegraven kelderconstructie

Ligging:

Beoostereedepolderdijk 4 te 9982 Sint-Laureins

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Filip Verhoost – Lieve Henckens, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Beoostereedepolderdijk 4 te 9982 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie C, nr(s) 399b.

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een ingegraven kelderconstructie.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/06/2019 tot en met 17/07/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 17/07/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING VYNCKE - KERSCHAVER

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019063132

Referentie gemeente:

2019/00078/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

slopen woning en bijgebouwen en bouwen woning met bijgebouw

Projectnaam gemeente:

slopen woning en bijgebouwen + bouwen woning met bijgebouw

Ligging:

Kruiskenstraat 8 te 9980 Sint-Laureins

Afdeling 43014, sectie B, perceel 1028V, 1028W, 1029H

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Kevin Vyncke – Saskia Van Kerschaver, Eekloseweg 9 te 9910 Aalter, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kruiskenstraat 8 te 9980 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43014, sectie B, perceel 1028V, 1028W, 1029H.

Het betreft een aanvraag tot slopen woning en bijgebouwen + bouwen woning met bijgebouw.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 03/06/2019 tot en met 02/07/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 02/07/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING DRIESSEN KOEN

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019065222

Referentie gemeente:

2019/00085/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

grondwaterbemaling door middel van diepdrainage

Projectnaam gemeente:

grondwaterbemaling door middel van diepdrainage

Ligging:

Afdeling 43016, sectie B, perceel 210A

Het gemeentebestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Van Driessen Koen , een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vluchtelingenstraat 1 te 9988 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43016, sectie B, perceel 210A

Het betreft een aanvraag tot grondbemaling door middel van diepdrainage.

Type handelingen : exploitatie van een ingedeelde inrichting

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

53.8.2

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 03/06/2019 tot en met 02/07/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 02/07/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)  of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)  indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING DE NEVE - THYSSEN

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019030807

Referentie gemeente:

2019/00065/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

Verbouwen van een bestaande hoevewoning

Projectnaam gemeente:

verbouwen en uitbreiden van bestaande hoevewoning

Ligging:

Heistraat 19 te 9988 Sint-Laureins

Afdeling 43017, sectie B, perceel 1435H, 1436N

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Tom De Neve – Ilona Thyssen een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heistraat 19 te 9988 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43017, sectie B, perceel 1435H, 1436N.

Het betreft een aanvraag tot verbouwen en uitbreiden van bestaande hoevewoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 08/05/2019 tot en met 06/06/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 06/06/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING VAN DAMME - VAN HECKE

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019024186

Referentie gemeente:

2019/00043/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

Loods Van Damme-Van Hecke bvba

Projectnaam gemeente:

bouwen loods voor landbouwmachines + stallen voertuigen

Ligging:

Vaart 6 te 9988 Sint-Laureins

Afdeling 43017, sectie A, perceel 1072L, 1098D, 1125G, 1125N, 1125P

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Van Damme – Van Hecke bvba, Vaart 6 te 9988 Sint-Laureins, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vaart 6 te 9988 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43017, sectie A, perceel 1072L, 1098D, 1125G, 1125N, 1125P.

Het betreft een aanvraag tot bouwen loods voor landbouwmachines + stallen voertuigen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

15.5.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 09/05/2019 tot en met 07/06/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 07/06/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING VAN DEN NESTE SYLVIE

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019022208

Referentie gemeente:

2019/00028/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

Sylvie Van Den Neste, regularisatie

Projectnaam gemeente:

regularisatie verbouwen en uitbreiden woning

Ligging:

Eerstestraat 8 te 9980 Sint-Laureins

Afdeling 43014, sectie C, perceel 26A, 29B

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Van den Neste Sylvie, Eerstestraat 8 te 9980 Sint-Laureins, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Eerstestraat 8 te 9980 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43014, sectie C, perceel 26A, 29B.

Het betreft een aanvraag tot regularisatie verbouwen en uitbreiden woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 03/04/2019 tot en met 02/05/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 02/05/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING JULIE TACK

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019036858

Referentie gemeente:

2019/00050/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

Julie TACK

Projectnaam gemeente:

bouwen ééngezinswoning

Ligging:

Afdeling 43013, sectie C, perceel 1096P

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Tack Julie, Gentstraat 4 bus 4 te 9971 Kaprijke, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging , en met als kadastrale ligging Afdeling 43013, sectie C, perceel 1096P.

Het betreft een aanvraag tot bouwen ééngezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/04/2019 tot en met 10/05/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10/05/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING NATUURPUNT

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019007953

Referentie gemeente:

2019/00047/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

Herstel Vrouwkenshoekkreek & kapping bomenrijen

Projectnaam gemeente:

Herstel Vrouwkenshoekkreek & kapping bomenrijen

Ligging:

Beoostereedepolder, 9981 Sint-Laureins

Afdeling 43015, sectie C, perceel 340G

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Natuurpunt, Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Beoostereedepolder, 9981 Sint-Laureins en met als kadastrale ligging afdeling 43015, sectie C, perceel 340G

Het betreft een aanvraag tot herstel Vrouwkenshoekkreek & kapping bomenrijen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 19/04/2019 tot en met 18/05/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 18/05/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.