aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmakingen aanvragen omgevingsvergunningen : openbare onderzoeken

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING DE ZUTTER IVAN ARSENE

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020007174

Referentie gemeente:

2020/00006/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

Warande 20 - Sint-Laureins

Projectnaam gemeente:

hernieuwen en veranderen bestaande rundveehouderij met honden

Ligging:

Warande 20 te 9982 Sint-Laureins

Afdeling 43013, sectie C, perceel 50C, 50D, 66A, 67A, 70A, 71A, 72A, 73_, 74_, 75_

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door De Zutter Ivan Arsène, Warande 20 te 9982 Sint-Laureins een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Warande 20 te 9982 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43013, sectie C, perceel 50C, 50D, 66A, 67A, 70A, 71A, 72A, 73_, 74_, 75_.

Het betreft een aanvraag tot hernieuwen en veranderen bestaande rundveehouderij met honden.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

19.6.2.a, 17.3.2.1.1.1.b, 6.5.1, 28.2.c.1, 53.8.1.b, 9.9.2, 9.4.3.c.1

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 03/02/2020 tot en met 03/03/2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 03/03/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING GILLIS TOM

Referentie omgevingsloket:  OMV_2020002892

Referentie gemeente:  2020/00003/OMV

Projectnaam omgevingsloket:  2020-Gillis Tom-wijziging varkens

Projectnaam gemeente:  wijzigen bestaand varkensbedrijf naar klasse 2

Ligging:  Maagd van Gent 24, Maagd van Gent 24A te 9988 Sint-Laureins

 Afdeling 43017, sectie C, perceel 771G

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Tom Gillis, Wildestraat 8, 9961 Assenede, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Maagd van Gent 24, Maagd van Gent 24A te 9988 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43017, sectie C, perceel 771G.

Het betreft een aanvraag tot wijzigen bestaand varkensbedrijf naar klasse 2.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 29/01/2020 tot en met 27/02/2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 27/02/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

Linda Turpyn   Franki Van de Moere

Algemeen directeur  Burgemeester

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING BART VAN THUYNE

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019147738

Referentie gemeente:

2019/00201/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

Bart Van Thuyne, Plaatsen poort

Projectnaam gemeente:

plaatsen poort in bestaande loods

Ligging:

Vaakweg 2 te 9980 Sint-Laureins

Afdeling 43014, sectie A, perceel 1183M

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Van Thuyne Bart, Vaakweg 2 te 9980 Sint-Laureins, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vaakweg 2 te 9980 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43014, sectie A, perceel 1183M.

Het betreft een aanvraag tot plaatsen poort in bestaande loods.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 27/12/2019 tot en met 25/01/2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 25/01/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING VAN DE KEERE FRANK

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019137886

Referentie gemeente:

2019/00190/VK

Projectnaam omgevingsloket:

Watervliet_molenstraat

Projectnaam gemeente:

verkavelen in 2 loten

Ligging:

Molenstraat(WAT) zn te 9988 Sint-Laureins

Afdeling 43017, sectie B, perceel 65C2

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Van de Keere Frank, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Molenstraat(WAT) zn te 9988 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43017, sectie B, perceel 65C2.

Het betreft een aanvraag tot verkavelen in 2 loten.

Type handelingen: verkavelen van gronden

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12/12/2019 tot en met 10/01/2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10/01/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.