aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmakingen aanvragen omgevingsvergunningen : openbare onderzoeken

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING VAN DEN NESTE SYLVIE

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019022208

Referentie gemeente:

2019/00028/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

Sylvie Van Den Neste, regularisatie

Projectnaam gemeente:

regularisatie verbouwen en uitbreiden woning

Ligging:

Eerstestraat 8 te 9980 Sint-Laureins

Afdeling 43014, sectie C, perceel 26A, 29B

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Van den Neste Sylvie, Eerstestraat 8 te 9980 Sint-Laureins, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Eerstestraat 8 te 9980 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43014, sectie C, perceel 26A, 29B.

Het betreft een aanvraag tot regularisatie verbouwen en uitbreiden woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 03/04/2019 tot en met 02/05/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 02/05/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING JULIE TACK

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019036858

Referentie gemeente:

2019/00050/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

Julie TACK

Projectnaam gemeente:

bouwen ééngezinswoning

Ligging:

Afdeling 43013, sectie C, perceel 1096P

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Tack Julie, Gentstraat 4 bus 4 te 9971 Kaprijke, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging , en met als kadastrale ligging Afdeling 43013, sectie C, perceel 1096P.

Het betreft een aanvraag tot bouwen ééngezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/04/2019 tot en met 10/05/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10/05/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING NATUURPUNT

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019007953

Referentie gemeente:

2019/00047/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

Herstel Vrouwkenshoekkreek & kapping bomenrijen

Projectnaam gemeente:

Herstel Vrouwkenshoekkreek & kapping bomenrijen

Ligging:

Beoostereedepolder, 9981 Sint-Laureins

Afdeling 43015, sectie C, perceel 340G

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Natuurpunt, Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen, een aanvraag tot omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, als bevoegde vergunningsverlenende overheid.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Beoostereedepolder, 9981 Sint-Laureins en met als kadastrale ligging afdeling 43015, sectie C, perceel 340G

Het betreft een aanvraag tot herstel Vrouwkenshoekkreek & kapping bomenrijen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 19/04/2019 tot en met 18/05/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 18/05/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins tijdens volgende openingsuren:

- maandag 9 – 12 uur

- dinsdag – 12 uur en 13.30 – 19.30 uur

- donderdag op afspraak, tel. 09/218 76 54

- vrijdag 9 – 12 uur

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.