aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmakingen aanvragen omgevingsvergunningen : beslissingen

Hieronder vind je een overzicht van beslissingen die werden genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het grondgebied van gemeente Sint-Laureins, en die ter inzage liggen van het publiek gedurende de beroepsperiode. Na afloop van de periode voor bekendmaking worden de beslissingen opnieuw verwijderd.

Beperkte informatie over de aanvraag kan je raadplegen op de website van het publiek omgevingsloket en ook het vergunningsbesluit kan u digitaal raadplegen.

Dit kan via de hyperlinks in de bekendmaking op deze pagina.

Om inzage te krijgen in het volledige dossier, moet je een afspraak maken met de dienst omgeving: 092 18 76 54 of stedenbouw@sint-laureins.be.

OMV_2021044929

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/57

 • Aanvrager: Ann De Smet

 • Onderwerp SH: Verbouwing bijgebouw

 • Ligging:  Kerkstraat 25, 9988 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 4 sectie A nr. 701/2 E

 • Projectnummer: link naar omgevingsloket

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2020172478

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/194

 • Aanvrager: LANDBOUWBEDRIJF GOVAERT - van de BILT LV

 • Onderwerp SH: bouwen nieuw bedrijfsgebouw voor verwerking, opslag en verkoop van eigen geoogst fruit + aanleggen betonverharding + aanleggen oprit en parkeerplaatsen + overkappen boomgaard

 • Onderwerp IIOA: 6.5.1°, 15.1.1°, 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b) en 17.4.

 • Ligging:  Sint-Janspolderdijk 12, 9982 Sint-Laureins , kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A nrs. 926F, 926M, 926H, 926N, 926P, 928B, 929B, 930A, 931A, 933A, 934A, 934/2 A, 935A, 935/2 A, 935/52 C en 935/52 D

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

 • Link omgevingsloket - vergunningsbesluit (pdf, 1.1 MB)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2020135657

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/155

 • Aanvrager: Ruben De Bock

 • Onderwerp SH: renovatie paardenloods, bouwen overdekte mestvaalt en melden milieuluik

 • Onderwerp IIOA: 15.1.1° en 28.2.c)1°

 • Ligging:  Heistraat 13, 9988 Sint-Laureins , 9988 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie B nrs. 1400A, 1400B en 1401

 • Projectnummer: link naar omgevingsloket - vergunningsbesluit (pdf, 750.5 kB)

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2021041476

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/51

 • Aanvrager: Karen Van Spitael

 • Onderwerp SH: melden van zorgwoning

 • Ligging:  Kantijnstraat 19, 9980 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 589C4 

 • Projectnummer: link naar omgevingsloket - vergunningsbesluit (pdf, 508.1 kB)

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor deze omgevingsvergunning geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u https://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen raadplegen.

OMV_2021030866

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/63

 • Aanvrager: Remi Ryckaert

 • Onderwerp :  tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een kelder

 • Onderwerp IIOA: 53.2.2°a)

 • Ligging:  Blekkersdijk 31B, 9988 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 5 sectie C nr. 313D

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

 • Link omgevingsloket - vergunningsbesluit (pdf, 876.2 kB)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2020171374

 • Aanvrager: Gemeentebestuur Sint-Laureins

 • Onderwerp: wijzigen voorschriften sociale kavel

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2020163605

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/204

 • Aanvrager: Donna de Causemacker en Thomas Vandevoorde

 • Onderwerp SH: bouwen van twee halfopen woningen

 • Ligging:  Hontseindestraat 66, 9981 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nr. 141H

 • Projectnummer: link naar omgevingsloket - vergunningsbesluit (pdf, 619.7 kB)

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2020145485

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/203

 • Aanvrager: Annelien TIMPERMAN en Kim VAN ZELE

 • Onderwerp SH: bouwen van ééngezinswoning met carport

 • Ligging:  Vlasbloem 23, 9982 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nr. 1096F3

 • Projectnummer: link naar omgevingsloket - vergunningsbesluit (pdf, 630.2 kB)

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2020175909

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/202

 • Aanvrager: ASCOT PROJECTS NV

 • Onderwerp SH: bouwen van woning

 • Ligging:  Hontseindestraat 47A, 9981 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nr. 816E

 • Projectnummer: link naar omgevingsloket - vergunningsbesluit (pdf, 637.3 kB)

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2020168893

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/198

 • Aanvrager: Sophie Van Cleuvenbergen

 • Onderwerp SH: hernieuwen en uitbreiden inrichting voor fokken, opleiden en africhten paarden (12 paarden en 13 pony's) in een binnen en buitenpiste, stallen voertuigen, opslag stro en hooi in een loods en opslag mest

 • Onderwerp IIOA: 9.4.3.c)1°, 15.1.1°, 19.6.2°a), 28.2.c)1° en 32.4.

 • Ligging:  Vaakweg 2A, 9980 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 1182K, 1182/2 S en 1183V

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

 • Link omgevingsloket - vergunningsbesluit (pdf, 854.3 kB)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2020138465

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/166

 • Aanvrager: KATHOLIEKE BASISSCHOLEN SINT - LAUREINS VZW

 • Onderwerp SH: slopen van fietsenstalling en bouwen van nieuw schoolgebouw met luifel

 • Ligging:  Moerstraat(STJ) 2, 9982 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nr. 209G

 • Projectnummer: link naar omgevingsloket - vergunningsbesluit (pdf, 735.4 kB)

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2020175381

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/200

 • Aanvrager: Fluvius System Operator CV

 • Onderwerp SH: vervangen elektriciteitscabine, transfomator van 630 kVA

 • Onderwerp IIOA: 12.2.1°

 • Ligging:  Comercaatsweg 31, 9981 Sint-Laureins , 9981 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 3 sectie C nrs. 873D en 874C

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

 • Link naar omgevingsloket - vergunningsbesluit (pdf, 1.1 MB)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2021019930

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/24

 • Aanvrager: Robert Soberon

 • Onderwerp SH: aanleg zwembad, houten gebouw en tijdelijke bemaling

 • Onderwerp IIOA: 53.2.2°a)

 • Ligging:  Beukenhof 13, 9980 Sint-Laureins , 9980 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 919C2

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

 • Link naar omgevingsloket - vergunningsbesluit (pdf, 943.4 kB)

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2020142255

 • Aanvrager: Marjan Van Acker

 • Onderwerp: verkavelen in 1 bouwlot

 • Ligging: Kerkplein(STM) zn kadastraal gekend als afdeling 3 sectie A nr. 130M

 • Projectnummer: link naar omgevingsloket - vergunningsbesluit (pdf, 630.4 kB)

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2020097197

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2021/4

 • Aanvrager: NIELS TIEBERGHIEN en VALENTINE WELVAERT

 • Onderwerp SH: regularisatie carport met afbraak gedeelte tuinhuis + bouwen nieuwe garage/tuinberging/overdekt terras

 • Ligging:  Comercaatsweg 11, 9980 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nrs. 52R, 52M en 52P

 • Projectnummer: link naar omgevingsloket - vergunningsbesluit (pdf, 604.5 kB)

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.

OMV_2020176494

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2020/201

 • Aanvrager: Bart Dhoore

 • Onderwerp SH: vellen van 3 bomen

 • Ligging:  Vaakweg(STL) zn, 9980 Sint-Laureins kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nr. 179

 • Projectnummer: link naar omgevingsloket - vergunningsbesluit (pdf, 616.3 kB)

 • Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningen. Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen kan u deze webpagina raadplegen.