aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke Ordening is het ordenen van de beschikbare ruimte zodat er geen conflicten ontstaan over het gebruik van die ruimte. Een terrein dat gebruikt wordt voor de woonfunctie kan bijvoorbeeld niet tegelijkertijd benut worden voor landbouw of industrie. En een groot industrieterrein wordt best niet ingeplant vlak naast een woning.

Het ordenen van de ruimte gebeurt met de volgende instrumenten:

-          het gewestplan

-          Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s)

-          Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s)

De visie over hoe de ruimte in de toekomst best wordt geordend, wordt per gemeente vastgelegd in een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 54
F 09/379 07 77
stedenbouw@sint-laureins.be