aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Omgevingsvergunningen

Op 1 januari 2018 is voor Sint-Laureins het stelsel van de omgevingsvergunningen in werking getreden. Deze vervangt de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de verkavelingsvergunning. Het stelsel staat ook voor een digitalisering: al deze aanvragen worden digitaal ingediend bij het omgevingsloket: http://www.omgevingsloketvlaanderen.be. Een groot deel van de verdere afhandeling gebeurt eveneens digitaal. Enkel het openbaar onderzoek wordt nog steeds analoog georganiseerd.

Het stelsel van de omgevingsvergunning brengt geen wijzigingen aan in de handelingen die zijn vrijgesteld van vergunning, noch aan welke handelingen verplicht door een architect moeten worden aangevraagd. Aanvragen voor handelingen waarvoor geen architect nodig is, kunnen in veel gevallen via de eenvoudige ‘snelinvoer’ worden ingediend.

De wetgeving en uitvoeringsbesluiten kunnen nog steeds gevonden worden via https://www.ruimtelijkeordening.be/Wetgeving. De wetgeving, uitvoeringsbesluiten en normenboeken omtrent de omgevingsvergunning kunnen teruggevonden worden op www.omgevingsloketvlaanderen.be/.

Contact: omgeving@sint-laureins.be

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 54
F 09/379 07 77
stedenbouw@sint-laureins.be