aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen over 1 of meerdere percelen kunnen worden aangevraagd onder de vorm van een

-          uittreksel uit het plannenregister

-          uittreksel uit het vergunningenregister

-          notariële informatie

Het plannenregister (conform verklaard bij ministerieel besluit van 2 juni 2006) en het vergunningenregister (goedgekeurd op 27 februari 2007) werden gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 12 april 2007. 

Een uittreksel uit het plannenregister geeft voor een perceel weer welke plannen en verordeningen erop van toepassing zijn (bv. de gewestplanbestemming, de eventuele ligging binnen een Ruimtelijk Uitvoeringsplan of Bijzonder Plan van Aanleg…).

Een uittreksel uit het vergunningenregister geeft voor een perceel weer welke stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen werden afgeleverd, en of er bouwmisdrijven werden vastgesteld.

Notariële inlichtingen voor een perceel geven verdere nuttige informatie zoals: zijn er milieuvergunningen afgeleverd, is er een recht van voorkoop, is het gebouw beschermd, is het gebouw opgenomen in het leegstandsregister…

Hoe aanvragen? 

Stedenbouwkundige inlichtingen moeten worden aangevraagd:

-          ofwel schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins

-          ofwel per mail op stedenbouw@sint-laureins.be

Vermeld duidelijk welke inlichtingen je wenst: uittreksel uit het plannenregister en/of uittreksel uit het vergunningenregister en/of notariële inlichtingen.

Vermeld ook de kadastrale ligging van het perceel / de percelen waarover je inlichtingen wenst te ontvangen, en verduidelijk de ligging bij voorkeur op een kadastraal plan.

Kostprijs 

-          uittreksel uit het plannenregister: 50 euro per aanvraag voor 1 of meerdere rechtstreeks aaneensluitende percelen

-          uittreksel uit het vergunningenregister: 50 euro per aanvraag voor 1 of meerdere rechtstreeks aaneensluitende percelen

-          notariële informatie: 50 euro per aanvraag voor 1 of meerdere rechtstreeks aaneensluitende percelen

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 54
F 09/379 07 77
stedenbouw@sint-laureins.be