Land- en tuinbouwraad

In de gemeenteraadszitting van 30 juni 2005 werd overgegaan tot de oprichting van een gemeentelijke Land- en Tuinbouwraad.

Taak

De Landbouwraad is een adviesorgaan en heeft als doel:

Samenstelling :

Stemgerechtigde leden

De Causmaecker Jan,  dagelijks bestuur

De Pauw Wim,  dagelijks bestuur

Govaert  Marc,  dagelijks bestuur

Ingels Benny,  dagelijks bestuur

De Baerdemaeker Dirk

De Causmaecker Marnix

Demuyt Stefan

Dessomviele Eric

Dossche Lucien

Engels Marc

Noë Carlos (plaatsvervanger Noë Pieter-Jan)

Plasschaert Patrick

Poppe Noël

Vanderostyne Geert

Vandycke Eddy

Verstrynge Franky

Niet stemgerechtigd

Van de Moere Franki, burgemeester bevoegd voor landbouw

Devaere Antoon, afgevaardigde fractie gemeenteraad

De Greve Patrick,  afgevaardigde fractie gemeenteraad en voorzitter

Schuermans Maarten,  secretaris
p/a Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins, tel. 09 218 76 40

Interessante links :

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Agentschap voor Landbouw en Visserij

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

E-loket Landbouw en Visserij

Rendac

Agentschap voor Natuur en Bos