aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Land- en tuinbouwraad

In de gemeenteraadszitting van 30 juni 2005 werd overgegaan tot de oprichting van een gemeentelijke Land- en Tuinbouwraad.

Taak

De Landbouwraad is een adviesorgaan en heeft als doel:

  • adviezen uit te brengen betreffende problemen die verband houden met de land - en tuinbouw, aangelegenheden in Sint-Laureins, dit zowel op verzoek van de gemeenteraad als op eigen verzoek,
  • onderzoekt op welke wijze doelgericht initiatieven ten goede kunnen komen aan de plaatselijke land- en tuinbouw,
  • zal er naar streven om het overleg en de samenwerking tussen de verschillende land- en tuinbouwinstanties te bevorderen.

Samenstelling :

Stemgerechtigde leden

De Baerdemaeker Dirk

De Causmaecker Noel

De Pauw Wim

De Wispelaere Johan

Demuyt Stefan

Dossche Lucien

Engels Marc

Maenhout Philip

Noë Pieter-Jan

Vanderostyne Geert

Vandycke Eddy

Verstrynge Franky

Niet stemgerechtigd

Van de Moere Franki, burgemeester bevoegd voor landbouw

De Greve Patrick,  afgevaardigde fractie gemeenteraad en voorzitter

Schuermans Maarten,  ambtenaar Technische dienst, secretaris

p/a Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins, tel. 09 218 76 40

Interessante links :

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Agentschap voor Landbouw en Visserij

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

E-loket Landbouw en Visserij

Rendac

Agentschap voor Natuur en Bos