aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Lokale Werkwinkel Noord-Meetjesland

werkwinkel

Het Vlaams Werkgelegenheidsbeleid beoogt de oprichting van Lokale Werkwinkels in Vlaanderen. De opstart van deze werkwinkels verloopt gefaseerd. Eén van de eerste experimenten was de oprichting van de Lokale Werkwinkel in het Meetjesland. De gemeenten van het Meetjesland kozen voor een indeling in twee zorggebieden:

  • Noord-Meetjesland: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins;
  • Zuid-Meetjesland: Aalter, Knesselare, Lovendegem, Nevele, Waarschoot en Zomergem.

Op 26 februari 2001 werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de Lokale Werkwinkel Noord-Meetjesland. De concrete opstart van de dienstverlening gebeurde met de officiële opening op 22 juni. De hoofdzetel is gevestigd in de Stationsstraat 89 te Eeklo, er is een antenne te Maldegem in de Bloemestraat 43.

Het concept van de lokale werkwinkel beoogt enerzijds het bieden van basisdienstverlening door de installatie van een geïntegreerd, laagdrempelig loket m.b.t. werkgelegenheid en wil anderzijds nieuwe jobs creëren rond bepaalde maatschappelijke behoeften, de zgn. dienstenwerkgelegenheid. Het uiteindelijk doel is het terugdringen van de werkloosheid via een geïntegreerde dienstverlening op maat van de klant en via het scheppen van nieuwe jobs.

De werkwinkel wordt aangestuurd vanuit een Forum. Het Forum Lokale Werkgelegenheid is een adviesorgaan voor het tewerkstellingsbeleid in de verschillende gemeenten van het zorggebied van de werkwinkel. In dit Forum zijn de lokale besturen: gemeenten en OCMW, VDAB, RVA, PWA’s, sociale partners en de derden vertegenwoordigd. De opdracht van het Forum is de uitbouw van een tewerkstellingsbeleid op lokaal/regionaal niveau, onder het voorzitterschap van een lokaal bestuur en gedragen door de diverse bovenvermelde lokale arbeidsmarktactoren. Het voorzitterschap werd toegekend aan de vertegenwoordiger in het Forum van de gemeente Sint-Laureins, de schepen van sociale zaken Annick Willems.

Kortom,

  • werkzoekende op zoek naar een gepaste job, info over werkaanbiedingen, u krijgt antwoord in de werkwinkel
  • werkgevers, de werkwinkel staat voor u open om vacatures te verspreiden, voor startbanen, ...
  • te Eeklo, Stationsstraat 89, tel.: 09-376 27 70; open van 8u30-12u00 en van 13u30-16u30, dinsdag tot 19u00 en donderdagnamiddag gesloten;
  • te Maldegem, Bloemestraat 43, tel.: 050-72 88 00; open van 9u00-12u00 en van 13u30-16u30, woensdag van 18u00-20u00 en donderdagnamiddag gesloten.