aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Energieschaarste en afschakelplan

Als er door omstandigheden een stroomtekort zou ontstaan in Vlaanderen, kan de overheid beslissen het afschakelplan in werking doen treden.

Een dergelijk 'afschakelplan' wordt door de regering enkel bij extreme nood aangepast.

Elia, beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, heeft dit afschakelplan zo uitgewerkt dat het manueel kan worden geactiveerd in geval van schaarste.

Het zijn de ministers van Energie en Economie die op de vooravond van een eventueel tekort beslissen welke schijf wordt uigeschakeld.In principe kiest de overheid dan voor de piekmomenten tussen 17 en 20 uur 's avonds.

Het afschakelplan voorziet 8 schijven, die niet noodzakelijk met regionale of plaatselijke zones overeenkomen. Zo kan de situatie binnen eenzelfde gemeente of zelfs een straat, verschillend zijn.

Als het plan in werken zou treden, zullen eerst de gemeenten uit schijf 8 worden afgeschakeld.

Blijkt dat niet te volstaan, wordt er overgegaan naar gemeenten in schijf 7. Daarna volgt schijt 6 en zo verder ... .

Sint-Laureins is niet opgenomen in het afschakelplan, dus zal er voor onze gemeente normaal gezien geen afschakelplan volgen. Indien de situatie zou wijzigen of toch een afschakeling zou volgen dan verwittigen we via de website, Facebook, Be-Alert, ... .

Bijkomende informatie:

  • Tips om om te gaan met energie en de stroomindicator offon
  • Overzicht welke straten er zijn opgenomen in het afschakelplan