Nood- en interventieplan

Elke stad of gemeente werd door de hogere overheid verplicht om een gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP) op te maken. Dat plan regelt het gezamenlijk optreden van de verschillende hulpdiensten tijdens een noodsituatie (ramp). Ook omvat het plan algemene richtlijnen en bevat het informatie om het beheer van een noodsituatie te verzekeren.

Het document beschrijft onder meer de voorbereiding op noodsituaties en het beheer van de noodsituaties. Het plan omvat een inventaris van de risico’s binnen onze gemeente en biedt aan de hand van algemene en specifieke actiekaarten de nodige instructies en hulpmiddelen om concreet te handelen. Aanvullend omvat het plan talrijke bijlagen in functie van de hulpverlening/gespecialiseerde dienstverlening en informatieverstrekking/informatie-inwinning.

Enkele nuttige tips in geval van een ramp/noodsituatie :

- Getuige van een ramp (pdf, 194.6 kB)

- Wat bij schuilen of evacueren (pdf, 258.0 kB)