aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Gemeentelijke veiligheidscel

De organisatie van de noodplanning wordt voorbereid door de gemeentelijke veiligheidscel.

Samenstelling gemeentelijke veiligheidscel :

- burgemeester Franki Van de Moere,

- korpschef van PZ Meetjesland Antoinette Vanden Bossche,

- commissaris van PZ Meetjesland John Van Acker,

- ambtenaar noodplanning zone Laurens De Cleyn,

- zonecommandant wnd. Patrick Wallaert,

- gemeentesecretaris Linda Turpyn,

- diensthoofd technische dienst Maarten Schuermans,

- communicatieambtenaar Lien De Poorter,

- ambtenaar noodplanning gemeente Faye De Pauw,

- vertegenwoordiger medische discipline.

De gemeentelijke veiligheidscel staat in voor de redactie en de actualisering van de nood- en interventieplannen. Zij nemen initiatieven voor het organiseren van oefeningen om de noodplanning uit te testen en te evalueren. Het kan gaan om beperkte stafoefeningen, maar ook om uitgebreide oefeningen met inzet van diensten en hun middelen op het terrein. Regelmatig oefenen is nodig om de actoren die bij een noodsituatie moeten optreden de nodige kennis bij te brengen en bewust te houden van hun taak.

Een bijzonder belangrijke taak is het analyseren en inventariseren van de risico´s.

In het raam van de risicoanalyse is het de primordiale opdracht van de veiligheidscel ervoor te zorgen dat de algemene noodplanning voldoende flexibel is opgebouwd om een gepaste respons te bieden op een brede waaier van diverse risico´s en om zo vlug mogelijk de geëigende diensten of instanties bij de bestrijding of het beheer van de noodsituaties te betrekken.