aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Mobiliteitsplan

Op 27.05.2002 werd het eerste gemeentelijk mobiliteitsplan conform verklaard. Acht jaar later werd het geactualiseerd: Op 22.11.2010 werd het herziene mobiliteitsplan conform verklaard door de Provinciale Auditcommissie, en op 24.02.2011 keurde de gemeenteraad het definitief goed.

Een gemeentelijk mobiliteitsplan trekt de krijtlijnen voor het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Het bestaat uit twee delen: een informatief gedeelte en een richtinggevend gedeelte.

In het informatief gedeelte wordt de bestaande mobiliteitstoestand in de gemeente beschreven: het voetgangersnetwerk in en rond de dorpskernen, het lokaal fietsnetwerk, het gebruik van het openbaar vervoer, de categorisering van de wegen, de routes voor zwaar vervoer, het snelheidsplan en het parkeerbeleid. Naast een beschrijving van de bestaande toestand worden ook knelpunten en mogelijke oplossingen aangehaald.

In het richtinggevend gedeelte bepaalt de gemeente de gewenste mobiliteitstoestand: op welke manier wordt een oplossing gegeven aan bestaande knelpunten, waar wil de gemeente het bestaande fietsnetwerk verder uitbouwen, langs welke wegen wenst de gemeente het doorgaand zwaar vervoer te leiden… Alle te nemen maatregelen worden tenslotte vastgelegd in een actietabel.

De volledige tekst van het gemeentelijk mobiliteitsplan vind je hier (pdf, 1.2 MB).