Vreemdelingen

Adresverandering

Elke adresverandering, ook adresverandering binnen de gemeente, moet binnen de 8 werkdagen aangegeven worden bij het gemeentebestuur van de nieuwe verblijfplaats. Het verloop van de inschrijvingsprocedure wordt dan verder uitgelegd.

Aankomst uit het buitenland

Elke vreemdeling die rechtstreeks vanuit het buitenland komt, moet zich binnen de 8 werkdagen aanmelden bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar hij zich wil vestigen. Alle verdere informatie (voor te leggen documenten, inschrijvingsprocedure) wordt hier gegeven.

Verblijfskaarten voor vreemdelingen

Aan alle vreemdelingen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar een verblijfskaart afgeleverd die 5 jaar geldig is. Elk kind ontvangt in de maand vóór de twaalfde verjaardag hiervoor een uitnodiging.

Alle vreemdelingen waarvan de verblijfskaart weldra vervalt, krijgen eveneens een maand op voorhand een uitnodiging. U mag altijd zelf verzoeken om de aflevering van een nieuwe verblijfskaart als de vorige binnen een maand vervalt of bij verlies of diefstal.

Denk eraan om steeds één recente pasfoto mee te brengen!

Kostprijs van de verblijfskaart

Vreemdelingenkaart :

Gewone procedure : 20,70 euro

Spoedprocedure (Dag +1) : 125 euro

Spoedprocedure (Dag +2) : 84 euro

Aanvragen nieuwe pin en puk codes : 5 euro

Biometrische vreemdelingenkaart :

Gewone procedure : 23,40 euro

Spoedprocedure (Dag +1) : 125 euro

Spoedprocedure (Dag +2) : 84 euro

Aanvragen nieuwe pin en puk codes : 5 euro

Attest van immatriculatie :

Kostprijs 5 euro

Diversen

Afleveren verblijfskaart, afleveren van verbintenis tot tenlasteneming, e.d.

Meer info

Dienst Burgerzaken : tel. 09/218 76 57 - mail : burgerzaken@sint-laureins.be