voornaam: keuze

Wat?

Je kan de voornaam van je kindje vrij kiezen. De wetgever legt wel een aantal beperkingen op. De gekozen voornaam moet effectief bestaan, mag niet schaden noch aanleiding geven tot verwarring. De ambtenaar van de burgerlijke stand (van de geboorteplaats van je kindje) heeft de beoordelingsbevoegdheid en moet in het belang van het kind handelen. Daarom worden de volgende voornamen geweigerd:

Kiezen de aanstaande ouders een voornaam die voor beide geslachten gebruikt kan worden, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand eisen dat een tweede voornaam wordt toegekend waaruit duidelijk het geslacht van het kind blijkt. Deze wet is enkel van toepassing op kinderen van Belgische nationaliteit. 

Burgerlijke Stand

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 57
F 09/218 76 50
burgerzaken@sint-laureins.be