naamsverandering

Wat?

Om uiteenlopende redenen wenst men soms zijn naam of voornaam (voornamen) te veranderen. Een naams- of voornaamswijziging is mogelijk als je een gegronde reden hebt. Om een familienaam te veranderen is er een Koninklijk Besluit nodig. Om een voornaam of voornamen te veranderen is er een Ministerieel Besluit nodig.

Wat zijn de stappen?


Richt je aanvraag tot de FOD Justitie, dienst naams- en voornaamsverandering, Waterloolaan 115, 1000 Brussel (tel. 02/542 67 01, .Fax: 02/542 70 23)

Wat moet ik mee opsturen?

Links?


Meer info over de naam- en voornaamswijziging vind je hier.

Burgerlijke Stand

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 57
F 09/218 76 50
burgerzaken@sint-laureins.be