aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

huwelijk

Opstarten huwelijksdossier?

- Voor het opstarten van het huwelijksdossier biedt één van de aanstaande partners zich persoonlijk aan op de dienst burgerlijke stand voor het doorgeven van de juiste informatie rond het huwelijk.
- De documenten geregistreerd in België worden door onze diensten rechtstreeks aangevraagd en van zodra deze in ons bezit zijn wordt er contact opgenomen om een datum af te spreken voor de aangifte.

Aangifte huwelijk?

- De aangifte gebeurt in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten in het bevolkingsregister is ingeschreven.

- De aangifte van het huwelijk kan alleen gebeuren indien alle documenten aanwezig zijn en dit ten laatste drie weken en ten vroegste zes maanden voor de huwelijksdatum.
- Het huwelijk mag pas voltrokken worden vanaf de 14de dag na de aangifte. Wanneer het huwelijk echter niet is voltrokken binnen de zes maanden moet er een nieuwe aangifte gebeuren

Vereiste documenten bij de aangifte?

- Alle documenten opgemaakt in België door ons aangevraagd zijn gratis en moeten op de dienst burgerlijke stand aanwezig zijn alvorens de akte van aangifte opgemaakt wordt. Deze zijn onder andere een geboorteakte en eventueel een echtscheidings- of overlijdensakte.
- Wat brengen de toekomstige partners zelf mee bij de aangifte van een huwelijk ? : geldige identiteitskaart van beide partners.
- Niet-Belgen moeten hun documenten zelf in het buitenland halen. Alle voorgelegde vreemde documenten moeten op een afdoende wijze gelegaliseerd zijn. Op de dienst burgerlijke stand geeft men je hierover uitleg.

Wanneer kan je huwen en wat is de kostprijs?

- huwelijk op dinsdag tijdens de kantooruren: gratis,

- huwelijk op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tijdens de kantooruren: 50 euro,

- huwelijk op zaterdag tot ten laatste 16.00 uur: 120 euro,

- huwelijk op een zon- of feestdag tot ten laatste 14.00 uur: 200 euro.

Naast voormelde bedragen worden nog de kosten voor het trouwboekje aangerekend voor een bedrag van 20 euro.

Voltrekking van het huwelijk

Het huwelijk wordt voltrokken in de gemeente en u kan zelf kiezen of u al dan niet getuigen wenst bij uw huwelijk. Er kunnen 0 tot 4 getuigen worden aangeduid. 

Burgerlijke Stand

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 57
F 09/218 76 50
burgerzaken@sint-laureins.be