aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

euthanasie (wilsverklaring)

Wat?

Wettelijke registratie voor euthanasie
Je kan een officiële wilsverklaring laten registreren bij de dienst Burgerlijke Stand in het gemeentehuis. Hiermee verklaar je dat je euthanasie wil als je in een onomkeerbare coma zou terechtkomen. Deze wilsverklaring wordt opgenomen in de computers van FOD Volksgezondheid, samen met de adressen van vertrouwenspersonen die je opneemt in de wilsverklaring. Artsen kunnen dan nakijken of een patiënt een wilsverklaring heeft en wie de vertrouwenspersonen zijn.

Vijf jaar geldig en enkel bij onomkeerbare coma
De verklaring blijft vijf jaar geldig en moet om de 5 jaar herbevestigd worden.  De wilsverklaring slaat alleen op een situatie van onomkeerbare coma. In andere situaties, zoals dementie of verlies van communicatiemogelijkheden, is de verklaring waardeloos. Ook andere nuanceringen (bv. geen reanimatie of kunstmatige beademing) mogen niet in de verklaring. Enkel volwassenen of ontvoogde minderjarigeN kunnen een wilsverklaring laten registreren!

Voor wie?

Sommige mensen willen hun leven niet rekken als het nog slechts bestaat uit pijn, aftakeling en hulpeloosheid. Zij kunnen dan ook zelf de beslissing nemen om daaraan een einde te maken. Euthanasie is het opzettelijk beëindigen van het leven, op vraag van de persoon die het lijden ondergaat.

Hoe werkt het?

Het formulier kan je afhalen bij de burgerlijke stand. Je vult het formulier in. Twee getuigen ondertekenen het formulier en zetten er beiden de datum bij. Het formulier breng je volledig ingevuld binnen bij de dienst burgerlijke stand. Daar registreren ze je wilsverklaring bij de FOD Volksgezondheid. Je krijgt na de registratie een ontvangstbewijs en het originele formulier mee naar huis.

Getuigen
De getuigen zijn meerderjarig en minsten één van de getuigen is geen erfgenaam of heeft geen materieel belang bij je overlijden.

Vertrouwenspersonen
Je mag ook één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden die de behandelende artsen op de hoogte kunnen brengen van jouw wil. De vertrouwenspersoon mag geen arts of iemand van het verplegend personeel zijn.

Burgerlijke Stand

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 57
F 09/218 76 50
burgerzaken@sint-laureins.be