aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

bevolkingsregisters: ambtshalve schrapping

Wat?

Ambtshalve schrapping uit de bevolkingsregisters.

Voor wie?

Voor iedere inwoner die, na uitgebreid onderzoek, niet meer in de gemeente wordt aangetroffen, kan het college van burgemeester en schepenen deze ambtshalve schrappen uit de bevolkingsregisters.

Wat zijn de stappen?

De wijkagent maakt hiervan een verslag en maakt dit over aan de dienst bevolking. Er wordt een beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen om de perso(o)n (en) te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente.

Bevolking

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 57
F 09/218 76 50
burgerzaken@sint-laureins.be