aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

bevolkingsregisters: ambtshalve inschrijving

Wat?

Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister.

Voor wie?

Voor iedereen die niet spontaan zijn adreswijziging aangeeft, kan het college van burgemeester en schepenen, na vaststelling door een wijkagent, iemand ambtshalve inschrijven.

Bevolking

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 57
F 09/218 76 50
burgerzaken@sint-laureins.be