adreswijziging: verhuis van een minderjarige

Wat?

Een minderjarige verandert van adres.

Voor wie?

Voor iedere minderjarige die verhuist, gelden er regels wat de toestemming van één van de ouders betreft.

Wat moet ik meebrengen?

Schriftelijke toestemming van één van de ouders of bewijs toekenning hoederecht.

Wat zijn de stappen?

Na de vaststelling van de nieuwe woonplaats door de wijkagent gaat de inschrijving gewoon door.

Bevolking

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 57
F 09/218 76 50
burgerzaken@sint-laureins.be