aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

adreswijziging: aankomst

Wat?

Iedereen die in de gemeente komt wonen, moet hiervan aangifte doen binnen een termijn van acht werkdagen.

Voor wie?

Voor iedereen die zich in de gemeente vestigt. Bij een adreswijziging van een minderjarige moet deze bijgestaan worden door diegene die het gezag over hem uitoefent.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.
Indien er een gerechtelijke beslissing bestaat inzake het hoederecht over de minderjarige zal daarvan een afschrift gevraagd worden.

De adreswijziging kan ook telefonisch of via mail doorgegeven worden aan de dienst Burgerzaken mits vermelding van de rijksregisternummers en telefoonnummers.

Dienst Burgerzaken:

  • 09 218 76 57
  • burgerzaken@sint-laureins.be

Wat zijn de stappen?

Er wordt bij de dienst onmiddellijk nota genomen van de aangifte.
Onze dienst vraagt de wijkagent een onderzoek te doen naar de werkelijke verblijfplaats. Bij ontvangst van het verslag van de wijkagent worden de nieuwe inwoners ingeschreven in het bevolkingsregister.

Digitaal loket

Deze dienst kan ook aangevraagd worden via het E-loket

Bevolking

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 57
F 09/218 76 50
burgerzaken@sint-laureins.be