aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

uittreksel strafregister

Uittreksel strafregister

Vraag het uittreksel aan bij uw gemeente

 • Als u in België woont of verblijft.
 • Ongeacht of u het uittreksel in België of het buitenland wil gebruiken.
 • Raadpleeg de website van uw gemeente voor alle details over de aanvraag.

Aanvraagformulier

U moet het uittreksel voorleggen aan een derde (bv. uw huidige of toekomstige werkgever, de club of vereniging waarvan u lid bent enz.) en u:

Maak dan bij voorkeur gebruik van  het typeformulier voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister (DOCX, 26.5 KB).

 • Dit formulier laat u invullen door de werkgever, organisatie, vereniging enz. aan wie u het uittreksel moet afgeven.
 • Leg het ingevulde formulier nadien voor aan het gemeentebestuur van uw woon- of verblijfplaats.

Centraal strafregister versus gemeentelijk strafregister

Het uittreksel dat uw gemeente aflevert, neemt de vorm aan van ofwel:

 • een uittreksel uit het Centraal Strafregister > 75 % van de gemeenten zijn op dit moment aangesloten;
 • een uittreksel opgemaakt op basis van het gemeentelijk strafregister.

Beide uittreksels zijn  rechtsgeldig (PDF, 814.3 KB).

Vanaf 1 januari 2018 zullen alle Belgische gemeenten aangesloten zijn op het Centraal Strafregister. Klik hier voor meer info.

Vraag het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister

 • Als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België.
 • Gerechtelijke overheden, gelet op de toepassing CJCS.
 • Gemachtigde administratieve instanties (art.593 en 594 Wetboek van strafvordering, KB 19.7.2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister)
 • Rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, …): een persoon gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen kan het uittreksel aanvragen.
 • Diplomaten.

Hoe aanvragen?

Per brief, fax of e-mail

FOD Justitie
Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Fax: +32 2 552 27 82
E-mail: cjc-csr@just.fgov.be (link stuurt een e-mail)

Vermeld op uw aanvraag:

 • uw naam en voornaam
 • uw adres
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw handtekening
 • de reden van uw aanvraag

Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij.

Persoonlijk aanmelden aan het loket van de dienst Centraal Strafregister

Waterloolaan 80
1000 Brussel
(open van 9u00 tot 11u30 en van 14u00 tot 15u30)

Drie modellen van uittreksels

Afhankelijk van de reden, wordt een verschillend model van uittreksel afgeleverd.

Meer info

Bevolking

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 57
F 09/218 76 50
burgerzaken@sint-laureins.be